Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Člověk v tísni, o.p.s.

Jak váš dárek pomohl v roce 2022

Přehled Skutečných dárků nakoupených v roce 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | souhrn

Letošní rok byl pro celý svět velkou výzvou. Ukázal, že když se lidé spojí, dokáže jejich solidarita i v době krize velké věci. V předchozích letech dopadla na ty nejpotřebnější po celém světě covidová pandemie. A jakmile dala nám všem trochu oddychnout, vypukla na Ukrajině ničivá válka. My jsme ale nepřestali pomáhat a na všech našich misích jsme opět podávali pomocnou ruku všem, kdo ji potřebovali a stále potřebují. Vydávali jsme se na mnoho míst a rozdávali Skutečné dárky.  

Díky všem, kdo Skutečný dárek nakoupili, jsme více než 700 farmářům rozdali nové nářadí, 300 kilogramů semen odolné zeleniny a dalších plodin. Společně s nimi jsme bojovali proti dopadům klimatické změny a naučili jsme je, jak navzdory suchu zachovat úrodu. Nové stádečko koz nebo 21 000 násad rybího potěru jsme spolu se školením darovali do 46 rodin v Mali a v Kambodži pokračujeme s podporou chovatelů kuřat.  

Z podvýživy jsme vyléčili 578 dětí a 1 000 maminek se dozvědělo, jak vařit, aby se jejich děti správně vyvíjely a prožily zdravé dětství. Se zdravím souvisí hygiena, na kterou se zaměřujeme na všech našich misích. Opravili jsme nebo postavili latríny a vodovodní systémy pro školy a nemocnice a 170 000 lidí v afrických zemích ví, jak si správně umýt ruce a předcházet infekčním nemocem. Tabletami jsme vyčistili 1,2 milionu litrů vody v Angole, místní se už tak mohou napít čisté a pitné vody.  

Ve velké míře jsme se zaměřili na zlepšování vzdělávacích systémů. Rozdali jsme školní pomůcky, učebnice a knihy 400 dívkám v afrických školách, více než 1 000 lidí se v Arménii naučilo novému řemeslu, v Nepálu jsme připravili ve 48 školách měsíční vzdělávací workshop pro 4 268 kluků a holek o finanční gramotnosti nebo podnikání. Dívky také dostaly vložky a další hygienické pomůcky, aby jim ani menstruace nebránila ve školní docházce.  

Doma jsme podporovali ve vzdělávání 1 065 znevýhodněných dětí a v nízkoprahových klubech a kariérním poradenství jsme přivítali 1 072 dětí a mladistvých. Celkem 360 dětí dostalo v předškolních klubech svoji první knížku, také díky Skutečnému dárku.  

 

Země, kde Skutečný dárek pomáhá

Angola | Arménie | DR Kongo | Etiopie | Gruzie | Kambodža | Mali | Nepál | Severní Makedonie | Zambie | Česká republika

Klikněte na vybranou zemi a dozvíte se, komu a jak Skutečný dárek pomáhá.

Angola

 • 540 zemědělců se dozvědělo, jak udržitelně hospodařit 
 • 40 zdravotníků má nové informace o hygieně 
 • Více než 1 000 maminek ví, jak vařit svým dětem nutričně vyvážená jídla 
 • 1,2 milionu litrů vody bylo vyčištěno a připraveno k pití 

 

Země se stále potýká s následky vleklé občanské války a trápí ji špatná dostupnost zdravotnictví, podvýživa dětí a neefektivní zemědělství. Číst dále.

Jak Váš dárek pomohl v roce 2021 Angola | Skutečný dárek

Arménie

 • 1 000 místních zasažených válkou se naučilo novému řemeslu nebo se opět pustilo do práce, kterou museli opustit 

 

Arménie se stále potýká s ekonomickým útlumem, nezaměstnaností a odlivem pracovní síly do zahraničí. Válka v Náhorním Karabachu za sebou navíc zanechala nesmazatelnou stopu na všech, kteří ji prožili na vlastní kůži. Číst dále.

Jak Váš dárek pomohl v roce 2021 Arménie | Skutečný dárek

Demokratická republika Kongo

 • 578 dětí vyléčeno během pěti měsíců z podvýživy 
 • 1 500 krabic plných výživné pasty pro podvyživené děti i maminky nebo těhotné ženy 


Demokratická republika Kongo je jedna ze zemí s největším přírodním bohatstvím na světě. Zároveň je také zemí s nejchudšími lidmi ohroženými vysokou mírou podvýživy.  Číst dále.

Jak Váš dárek pomohl v roce 2021 Kongo | Skutečný dárek

Etiopie

 • Nové školní pomůcky a podpora v dalším vzdělávání pro 400 dívek  
 • Více než 200 kusů motyk nebo rýčů pro farmáře ve 14 oblastech 
 • Téměř 300 kg semen odolných rostlin 
 • 30 strojů do 4 škol pro budoucí řemeslníky nebo profesionální zemědělce 
 • Latríny a opravené vodovodní kohoutky pro dvě školy a nemocnici 
 • 170 000 lidí ví, jak si správně mýt ruce a jak předcházet infekčním nemocem 

 

Klimatické změny s sebou přinášejí stále delší období sucha a vydatnější srážky, které způsobují eroze půdy nebo bleskové povodně. To dopadá především na obyvatele žijící ve venkovských oblastech Etiopie a jejich přístup k dostatku potravin a vody. Číst dále.

Jak Váš dárek pomohl v roce 2021 Etiopie | Skutečný dárek

Gruzie

 • Dva velké lokální podniky podpořeny v dalším fungování  

Gruzii dodnes trápí důsledky občanské války a konfliktů v Abcházii a Jižní Osetii – nestabilní politická situace, dlouhodobý odliv obyvatel a vysoká míra nezaměstnanosti. Číst dále.

Jak Váš dárek pomohl v roce 2021 Gruzie | Skutečný dárek

Kambodža

 • Kuřata pro drobné chovatele 
 • Školení pro místní zemědělce a rybáře 

Navzdory výraznému ekonomickému růstu zůstává Kambodža jednou z nejchudších zemí jihovýchodní Asie, navíc velmi ohroženou přírodními katastrofami. Výraznějšímu rozvoji brání mezi jinými dlouhodobý nedostatek odborné pracovní síly a nekvalitní vzdělávací systém. Číst dále.

Jak Váš dárek pomohl v roce 2021 Kosovo | Skutečný dárek

Mali

 • 184 koz pro 46 rodin 
 • 21 700 násad rybího potěru 
 • Dva opravené rybníky 
 • Stromové školky opravené a zásobené vodou 

Politická nestabilita v zemi i ve světě a málo srážek vedlo v Mali k vysokému nárůstu cen potravin. Celé rodiny trpí hladem a farmáři opouštějí neúrodná pole. A to nejen v oblasti západního Sahelu, kde pomáháme. Číst dále.

Jak Váš dárek pomohl v roce 2021 Mali | Skutečný dárek

Nepál

 • Ve 48 školách vzdělávací měsíční workshop pro 4 268 kluků a holek 
 • Prostředky pro výbavu toalet a nákup dámských vložek pro školy 

Nepál se vypořádává s následky klimatické změny, přírodních katastrof, a i politickou nestabilitou. A obzvláště těžké to mají dívky ve venkovských oblastech, kde se jim nedostává vzdělání a v útlém věku už se často musí vdávat. Číst dále.

Jak Váš dárek pomohl v roce 2021 Nepál | Skutečný dárek

Severní Makedonie

 • Domov pro 45 lidí s postižením v devíti nově zřízených komunitních domech  

Život s postižením je vždycky těžký. V některých zemích je ale ještě o něco těžší než v jiných. A to je případ Severní Makedonie, která dodnes bojuje s inkluzí a integrací vyloučených komunit. Číst dále.
Jak Váš dárek pomohl v roce 2021 Severní Makedonie | Skutečný dárek

Zambie

 • 21 dalších farmářů umí efektivněji hospodařit a využívat nové bioplynárny 

 

Zambie se řadí mezi nejchudší země světa. Její obyvatele trápí velká nezaměstnanost a nedostatek potravin, který často vede až k podvýživě. Hlavním zdrojem obživy většiny Zambijců je zemědělství. Dostatečná úroda je ale vždy nejistá, a o to víc, když zemi ovlivňuje klimatická změna. Číst dále.


Jak Váš dárek pomohl v roce 2021 Zambie | Skutečný dárek

Česká republika

 • Se školou jsme pomohli 1 065 klukům a holkám 
 • 339 mladých lidí navštěvovalo naše kariérní poradenství 
 • 733 mladistvých navštěvovalo naše nízkoprahové kluby 
 • 360 dětí docházelo do předškolního klubu 

V České republice se dlouhodobě zabýváme podporou vzdělávání. Věnujeme se dětem, které by samy vzdělávacím systémem projít nedokázaly – jejich rodiče mají totiž často jen základní vzdělání a nedokážou nebo nechtějí svým potomkům s učením pomoci. Dětem tak hrozí, že ze vzdělávacího systému brzy nenávratně vypadnou. Číst dále.


Jak Váš dárek pomohl v roce 2021 Česká republika | Skutečný dárek