Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci

Úvod

Člověk v tísni, o.p.s. Menu

Jak Váš dárek pomohl v roce 2020

Přehled Skutečných dárků nakoupených v roce

2020 2019 | 2018 | 2017 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | souhrn

Rok 2020 byl pro mnohé z nás jiný. Pandemie koronaviru zasáhla většinu světa a na mnoha místech, včetně České republiky, potřebovali lidé pomoci více než kdy dříve. I pro Člověka v tísni byl rok 2020 jiný. 

Přes náročnost situace a někdy i nemožnost vyjet do terénu jsme dokázali pomáhat mnoha potřebným. Pomáhal nám v tom i projekt Skutečný dárek, který každoročně vykouzlí desetitisíce úsměvů na tváři lidem, jimž dokáže zlepšit životy. Mnohé Skutečné dárky, které naši dárci v uplynulém roce nakoupili, letos také pomáhaly bojovat proti hrozbě nákazou koronavirem v chudých oblastech Asie i Afriky. Rozdávali jsme roušky, mýdla a dezinfekci, školili zdravotníky či zajišťovali zdroje pitné vody. A z velké části jsme soustředili pozornost i na pomoc u nás doma, v Česku. Pomáhali jsme lidem v nouzi a věnovali se dětem, které s povinnou distanční výukou přestaly zvládat učivo.

Pandemii koronaviru navzdory jsme díky Skutečnému dárku rozdali 447 koz a 178 ovcí potřebným rodinám. Pomohli jsme zlepšit zemědělství 14 600 farmářů, části z nich jsme darovali 53 500 sazenic, 1 855 od nás obdrželo zemědělské nástroje a semena

Abychom zlepšili zdravotní péči v odlehlých oblastech, vyškolili jsme 263 zdravotníků a 158 porodních asistentek. Podařilo se nám vyléčit 1 751 dětí z podvýživy.  

Nadále jsme podporovali vzdělání, ve kterém vidíme cestu k lepšímu životu. 162 000 studentů jsme pomohli získat odborné znalosti, které jim pomohou se uplatnit na trhu práce. Na 10 školách jsme zapojili do výuky děti s handicapem. 1 709 dívek dostalo své vlastní školní pomůcky. Pomohli jsme také vyškolit 121 učitelů a vzdělávacích pracovníků. 

Doma jsme podporovali ve vzdělávání 931 znevýhodněných dětí. 170 dětí od nás dostalo svou první knížku. Poskytli jsme oporu v metodice 300 učitelům a asistentům pedagoga. 

Země, kde Skutečný dárek pomáhá

Angola | Arménie | DR Kongo |Etiopie | Filipíny | Gruzie | Kambodža Mali | MoldavskoNepál | Zambie | Česká republika

Klikněte na vybranou zemi a dozvíte se, komu a jak Skutečný dárek pomáhá.

Angola

 • 1 575 farmářů má nové zemědělské nástroje, hnojivo a semena
 • V 81 vesnicích umí místní vařit výživná jídla
 • 12 000 lidí ví, jak důležité je používat záchod
 • 10 skupin žen se vyzná ve správné hygieně, vyrábění mýdel i vložek
 • 158 tradičních porodních asistentek umí pomoci a poradit maminkám
 • 26 000 rodičů ví, jak je důležité zapsat své děti na matriku

 

I když je vleklá občanská válka už roky minulostí, problémy, které způsobila, musí lidé v Angole řešit dodnes. Především venkovské oblasti trápí špatná dostupnost zdravotnických zařízení, nedostatečná hygiena, podvýživa i neefektivní zemědělství. Čís­t dále.

 Angola

Arménie

 • 4 500 kg ovčí vlny 
 • 17 pracovních míst 
 • 250 km značených turistických tras 

 

Od pádu Sovětského svazu a války v 90. letech se Arménie stále potýká s ekonomickým útlumem, nezaměstnaností a odlivem pracovní síly do zahraničí. Dopady současného konfliktu o Náhorní Karabach situaci ještě zhorší. Čís­t dále.

Arménie

Demokratická republika Kongo

 • 1 751 dětí vyléčeno z podvýživy 

 


Jedna ze zemí s největším přírodním bohatstvím na světě je také zemí s nejchudšími lidmi. Demokratická republika Kongo je dlouhodobě na seznamu států ohrožených vysokou mírou podvýživy. Čís­t dále.

 DR Kongo

Etiopie 

 • 14 400 podpořených farmářů 
 • Semena pro 12 tréninkových center pro farmáře 
 • 500 sazenic manga a avokáda 
 • 122 koz 
 • 178 ovcí 
 • 80 sad zemědělských nástrojů 
 • 8 měst se stálým přístupem k vodě 
 • 264 proškolených zdravotníků a dobrovolníků 
 • 16 vah pro zjištění podvýživy u dospělých i miminek 
 • Mýdlo a dezinfekce pro 8 ošetřoven a tréninkových center pro farmáře 
 • 400 roušek pro zdravotníky 
 • 10 škol podporujících inkluzivní vzdělávání 
 • Výukové materiály pro 100 studentů 

 

Klimatické změny s sebou přinášejí stále delší období sucha a vydatnější srážky, které způsobují eroze půdy nebo bleskové povodně. Změny počasí přímo ovlivňují obyvatele žijící ve venkovských oblastech Etiopie a jejich přístup k dostatku potravin a vody. Situaci v zemi bohužel zhoršuje i politická nestabilita a násilí mezi jednotlivými etnickými skupinami. Číst dále.

 Etiopie

Filipíny

 • 53 000 sazenic kakaovníků 
 • 5 000 štěpů kakaovníků 
 • 200 podpořených farmářů 
 • 5 podniků na zpracování kakaa 
 • 2 750 domácností získá obnovitelný zdroj energie 

 

Filipíny nejsou jen bílé pláže a kokosové palmy kam oko dohlédne. Jsou také zemí extrémně ohroženou důsledky klimatických změn, nedostatkem potravin a velkou chudobou. Číst dále.

 Filipíny

Gruzie

 • 2 pokročilá školení pro 30 včelařů 

Gruzii dodnes trápí důsledky občanské války a konfliktů v Abcházii a Jižní Osetii – nestabilní politická situace, dlouhodobý odliv obyvatel a vysoká míra nezaměstnanosti. Číst dále.

 Gruzie

Kambodža

 • 2 000 studentů s odborným vzděláním 
 • 28 proškolených odborných pracovníků 
 • 10 proškolených učitelů 
 • 160 000 studentů odborných kurzů 
 

Navzdory výraznému ekonomickému růstu zůstává Kambodža jednou z nejchudších zemí jihovýchodní Asie. Přibližně 30 % populace stále žije pod hranicí chudoby. Navíc je jednou ze zemí nejvíce ohrožených přírodními katastrofami. Výraznějšímu rozvoji brání mezi jinými dlouhodobý nedostatek odborné pracovní síly a nekvalitní vzdělávací systém. Číst dále.

 Kambodža

Mali

 • 325 koz 
 • 4 školení k rozmnožování koz a zpracování kozích produktů 

V důsledku dlouholetých konfliktů se humanitární situace v Mali výrazně zhoršila a krize stále pokračuje. Kvůli dopadům probíhajících bojů a klimatické změny narůstá počet vnitřních uprchlíků, kteří jsou vyháněni například suchem a dalšími extrémními projevy počasí, a přicházejí tak o zdroje své obživy. Číst dále.

Moldavsko

 • Hygienické balíčky pro 480 lidí s postižením a jejich pečovatele

Péče o lidi s fyzickým či mentálním postižením je v Moldavsku na velmi špatné úrovni. V této zemi pomáháme zlepšovat životní podmínky lidí s handicapem, podporujeme chráněná bydlení a dbáme na to, aby byla dodržována lidská práva. Čís­t dále.

 Moldavsko

Nepál

 • Vzdělávací materiály pro 125 komunitních center
 • 3 000 dívek podpořených ve vzdělávání
 • 83 vyškolených vzdělávacích pracovníků
 • 1 709 školních pomůcek a brašen

Jihoasijská země ležící vysoko v Himalájích se stále vypořádává s následky ničivého zemětřesení. Z téměř 30 milionů obyvatel žije čtvrtina pod hranicí chudoby. Kromě toho se Nepál potýká s politickou nestabilitou a vážnými environmentálními problémy.  Číst dá­le.
Nepál

Zambie

 • 3 studny na pitnou vodu 
 • 3 záchody a 3 místa k mytí rukou do škol 

 

Zambie se řadí mezi nejchudší státy světa. S chudobou jde ruku v ruce vysoká nezaměstnanost, nedostatek potravin a podvýživa. Situace je nejhorší ve venkovských oblastech, které jsou kvůli nerozvinuté infrastruktuře špatně dostupné pro nezbytnou zdravotní péči. Číst dále.


Zambie

Česká republika

 • 931 dětem poskytujeme podporu ve vzdělávání doma i na dálku  
 • 170 knížek pro děti 
 • 10 letních táborů pro 150 dětí 
 • 300 účastníků kurzů pro pedagogy a asistenty pedagoga 

Doma se dlouhodobě věnujeme vzdělávání a podpoře dětí, které nemají tak dobré vyhlídky na úspěch v životě, jako jejich vrstevníci. Koronavirová krize zvýraznila existující rozdíly mezi sociálně znevýhodněnými dětmi a jejich spolužáky. Českým dětem jsme letos pomáhali díky Skutečnému dárku i sbírce SOS Česko. Číst dále.


Česko