Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci

Úvod

Člověk v tísni, o.p.s. Menu

Jak Váš dárek pomohl v roce 2011

Přehled Skutečných dárků nakoupených v roce 202020192018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2­014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010souhrn

Díky projektu Skutečný dárek jsme v roce 2011 vysadili 250 000 sazeniček stromků. Stovky žen bezpečně porodily ve zdravotnických centrech podpořených dárci z Čech a Moravy. Darovali jsme nebo ještě do konce roku darujeme 2 763 kuřat, 212 koz, 396 ovcí, 40 králíků a 59 krav. 40 oslíků s povozem pomáhá farmářům přepravovat náklady. Vedle toho jsme vybavili několik škol lavicemi, tabulemi a školními pomůckami. Opravili jsme více než 30 studní a zajistili pitnou vodu pro potřebné. 20 šicích strojů našlo své nové šťastné majitelky. Chudí zemědělci dostali potřebné nářadí. Sirotkům jsme koupili hektar půdy na pěstování zeleniny. Jako prevenci přenosu HIV z matky na dítě jsme rozdali 742 plechovek sušené kojenecké stravy.

Zvířata i materiál vždy nakupujeme v zemích kde je rozdáváme, abychom se vyhnuli zbytečným nákladům na dopravu.

Ukažte Skutečný dárek svým přátelů

Země, kde Skutečný dárek pomáhá
Afghánistán | Armenie | Etiopie | Gruzie | Haiti | Kambodža | Kongo | Namibie | Srí Lanka
Klikněte na vybranou zemi a dozvíte se komu a jak Skutečný dárek pomáhá.

Afghánistán

 • 4 studny
 • 1 pumpa a čerpadlo
 • školní vybavení pro 4 školy
Člověk v tísni působí v Afghánistánu již od roku 2001. V roce 2011 Skutečné dárky pomohly zrekonstruovat 4 studny, které poslouží 1 000 studentům a učitelům místní školy a nejméně polovině obyvatelům vesnice. Dívčí střední škola v Kapise dostala vodní čerpadlo a pumpu, které umožní přivést vodu ze zavlažovacího kanálu přímo k budově. Čtyři střední zemědělské školy jsme vybavili potřebným nábytkem. Další informace…
 

Arménie

 • 18 koz
 • 86 ovcí
 • 16 krav
V Arménii působí Člověk v tísni od roku 2004. Kromě stěžejní oblasti prevence migrace je většina aktivit spojená s ekonomickým rozvojem. Loni byly Skutečné dárky distribuovány v pěti vesnicích, letos v dalších šesti, které se nacházejí v těžko dostupné horské oblasti mezi Arménií a Azerbajdžánem. Dárky, jmenovitě kozy, ovce a krávy, pomohly 38 různě znevýhodněným rodinám postavit se na vlastní nohy. Další informace…
 

Etiopie

 • 2 000 kuřat
 • 310 ovcí
 • 40 oslíků s povozem
 • studna
 • 250 000 sazenic stromků
 • 8 sad zemědělského nářadí
V Etiopii pracujeme od roku 2003. Budujeme a opravujeme studny, snažíme se umožnit přístup k pitné vodě. Bojujeme s erozí, pomáháme zemědělcům, aby lépe uživili sebe a své děti. V Etiopii jsme také dosud postavili 13 škol pro více než 3 000 dětí. Další informace…

Gruzie

 • 6 krav
 • 40 králíků

Člověk v tísni působí v Gruzii od druhé poloviny roku 2005. V letošním roce jsme díky Skutečnému dárku pomohli šesti rodinám chudých farmářů založit chovy zvířat a postavit se na vlastní nohy v postsovětském marasmu. Rozdali jsme zde 6 krav a 40 králíků. Rozpad Sovětského svazu i konflikty v 90. letech a v roce 2008 způsobily praktický kolaps gruzínské ekonomiky a s tím spojený obrovský nárůst nezaměstnanosti a pokles životní úrovně obyvatelstva. Další informace…

Haiti

 • 78 školních lavic
 • hygienické pomůcky pro 143 škol
Člověk v tísni působí na Haiti od února 2010 přibližně 60 km od hlavního města. V prvních měsících po zemětřesení jsme se soustředili na dodávky vody, stanů a potravin a zajišťovali lékařskou péči. V roce 2011 pracujeme zejména v oblasti školství. Epicentrum zemětřesení, které zasáhlo Haiti 12. ledna 2010 silou více než sedmi stupňů Richterovy škály a připravilo o život přes 200 tisíc lidí, se nacházelo pouze 20 km od Petit-Goave, kde Člověk v tísni založil svou stálou misi. Další informace…

Kambodža

 • 24 studen
 • 763 kuřat
 • zdravotnické vybavení do 42 center
V Kambodži působíme od roku 2008. Letos jsme díky Skutečným dárkům postavili 24 studen, a umožnili tak více než 200 lidem přístup k čisté vodě. Skutečné dárky dále pomohly šedesáti chudým rodinám založit si chov slepic, získat pravidelný zdroj příjmu a zároveň zlepšit výživu pro děti. V rámci zdravotnického projektu jsme především vybavili venkovská centra nezbytným zdravotnickým materiálem. Další informace…

Kongo

 • školní pomůcky pro 16 škol
 • léky pro 300 pacientů
 • 9 systémů na sběr dešťové vody
 • 1 hektar půdy
 • 12 ovcí
 • 10 koz
 • přívod vody pro sirotčinec
Kongo se vzpamatovává z nejkrvavějšího konfliktu od 2. světové války. Člověk v tísni zde působí od roku 2009. Zaměřujeme se na zlepšení přístupu k pitné vodě, dostupnější zdravotní péči i vzdělání a pomoc obětem sexuálního násilí. Další informace…

Namibie

 • 1 vyšívací stroj
 • 163 koz
 • 742 plechovek kojenecké stravy
Člověk v tísni přímo působil v nejjižnější části Namibie v regionu Karas od roku 2003 do srpna 2010. Založil zde chráněnou dílnu pro lidi z chudinských slamů. Dílna v letošním roce získala díky Skutečnému dárku nový vyšívací stroj a některé ze zde zaměstnaných žen dostali kozu. V Namibii dále podporujeme projekty zaměřujené na prevenci přenosu viru HIV z matky na dítě. Další informace…

 

Srí Lanka

 • 37 krav
 • 19 koz
 • 20 šicích strojů
 • 59 sad nářadí a materiálu k drobnému podnikání
 • 6 sad pro pěstování zeleniny
Člověk v tísni se podílí na obnově oblastí na severu Srí Lanky od dubna roku 2009. Letos jsme díky Sutečnému dárku podpořili 141 rodin. Pomoc dostali ti nejchudší a nejzranitelnější – matky samoživitelky s dětmi, staří lidé a domácnosti kde žijí zdravotně postižení.. Další informace…