Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Člověk v tísni, o.p.s.

Jak váš dárek pomohl v roce 2021

Přehled Skutečných dárků nakoupených v roce 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | souhrn

Rok 2021 byl plný nečekaných událostí, svět se zachvěl v základech a my jsme napnuli všechny síly, abychom přinesli co nejvíce radosti a úsměvů. I navzdory ztíženým podmínkám jsme se věnovali těm nejpotřebnějším, vyráželi jsme do světa a rozdávali Skutečné dárky.

Díky Skutečnému dárku jsme 607 farmářům věnovali nové nářadí, více než 400 kilogramů semen odolné zeleniny a 20 000 sazeniček sladkých brambor. Společně s nimi jsme bojovali proti dopadům klimatické změny a 573 z nich jsme naučili, jak navzdory suchu zachovat úrodu. Díky vzdělávacím kampaním a kurzům má teď více než 82 000 lidí jistější zdroje obživy.

Z podvýživy jsme během tří měsíců vyléčili 372 dětí a 1 000 maminek se dozvědělo, jak vařit, aby se jejich děti správně vyvíjely. S tím nám pomohlo na 158 vyškolených místních porodních asistentek.

Věnovali jsme se i vodě a energii. Osm měst v Etiopii, tedy půl milionu lidí, má i díky Skutečnému dárku zajištěn přístup k nezávadné pitné vodě. Deset filipínských provincií má díky solárním panelům stálý přístup k elektřině.

Ve velké míře jsme se věnovali zlepšování vzdělávacích systémů. Rozdali jsme 13 600 čítanek, 22 000 sešitů a 7 484 dívek od nás dostalo nové učebnice. Vybavili jsme 122 škol, nakoupili 1 332 školních lavic a 125 tabulí. Školili jsme 408 učitelů v práci s handicapovanými dětmi nebo marginalizovanými dívkami a 568 mladých lidí se naučilo novému řemeslu.

Doma jsme podporovali ve vzdělávání 1 852 znevýhodněných dětí, uspořádali jsme pro ně i 19 letních táborů. Více než 300 rodinám jsme půjčili laptopy, aby se děti mohly připojit na online výuku. I díky Skutečnému dárku dostalo i letos 85 dětí svoji první knížku.

Země, kde Skutečný dárek pomáhá

Angola | Arménie | DR Kongo | Etiopie | Filipíny | Gruzie | Kosovo | Mali | Nepál | Severní Makedonie | Zambie | Česká republika

Klikněte na vybranou zemi a dozvíte se, komu a jak Skutečný dárek pomáhá.

Angola

 • 607 farmářů má nové nářadí, semena a hnojiva
 • 540 zemědělců se dozvědělo, jak udržitelně hospodařit
 • rozdali jsme 432 kilogramů semen zeleniny
 • 900 žen ví, jak vařit svým dětem nutričně vyvážená jídla
 • 158 tradičních porodních asistentek umí pomoci a poradit maminkám
 • 35 žen se vyzná ve výrobě mýdel i vložek

 

Země se stále potýká s následky vleklé občanské války a trápí ji špatná dostupnost zdravotnictví, podvýživa dětí a neefektivní zemědělství. Čís t dále.

Jak Váš dárek pomohl v roce 2021 Angola | Skutečný dárek

Arménie

 • 168 studentů se mohlo díky stipendiím naučit nové řemeslo
 • 134 učitelů si prošlo krátkým školením

 

Od pádu Sovětského svazu a války v 90. letech se Arménie stále potýká s ekonomickým útlumem, nezaměstnaností a odlivem pracovní síly do zahraničí. Čís t dále.

Jak Váš dárek pomohl v roce 2021 Arménie | Skutečný dárek

Demokratická republika Kongo

 • 372 dětí během tří měsíců vyléčeno z podvýživy
 • potravinové balíčky a balíčky se semínky pro 130 rodin


Demokratická republika Kongo je jedna ze zemí s největším přírodním bohatstvím na světě. Zároveň je také zemí s nejchudšími lidmi ohroženými vysokou mírou podvýživy. Čís t dále.

Jak Váš dárek pomohl v roce 2021 Kongo | Skutečný dárek

Etiopie

 • 20 000 sazeniček sladkých brambor
 • 8 měst se stálým přístupem k vodě
 • 400 studentů se naučilo pekařskému řemeslu
 • 3 školy učí studenty zpracovávat kávu
 • 125 tabulí do škol
 • 1 332 školních lavic
 • nové učebnice pro 2 500 dívek
 • 30 montessori hraček pro handicapované děti
 • 81 360 obyvatel jistější zdroje obživy

 

Klimatické změny s sebou přinášejí stále delší období sucha a vydatnější srážky, které způsobují eroze půdy nebo bleskové povodně. To dopadá především na obyvatele žijící ve venkovských oblastech Etiopie a jejich přístup k dostatku potravin a vody. Číst dále.

Jak Váš dárek pomohl v roce 2021 Etiopie | Skutečný dárek

Filipíny

 • 1 000 rodin si finančně polepší díky pěstování kakaa
 • 10 oblastí má solární panely
 • 110 techniků prošlo školením o správě solárních panelů a baterií

 

Filipíny nejsou jen bílé pláže a kokosové palmy, kam oko dohlédne. Jsou také zemí extrémně ohroženou důsledky klimatických změn, nedostatkem potravin a velkou chudobou. Číst dále.

Jak Váš dárek pomohl v roce 2021 Filipíny | Skutečný dárek

Gruzie

 • 33 včelařů se během 3 školení dozvědělo důležité informace o včelaření

Gruzii dodnes trápí důsledky občanské války a konfliktů v Abcházii a Jižní Osetii – nestabilní politická situace, dlouhodobý odliv obyvatel a vysoká míra nezaměstnanosti. Číst dále.

Jak Váš dárek pomohl v roce 2021 Gruzie | Skutečný dárek

Kosovo

 • 30 učitelů už ví, jak pracovat s dětmi se speciálními potřebami

Kosovo patří mezi nejchudší země Evropy. Od roku 2008, kdy vyhlásilo nezávislost, je jeho politická situace nejistá, a to zemi brzdí ve vývoji, jak průmyslovém, tak zemědělském i společenském. Přímo na místě pomáháme především těm nejohroženějším skupinám obyvatel nevidomým a neslyšícím, lidem s různým postižením nebo dětem z etnických menšin. Číst dále.

Jak Váš dárek pomohl v roce 2021 Kosovo | Skutečný dárek

Mali

 • 352 koz
 • rybí potěr a krmivo pro ryby pro 115 farmářů, včetně školení o prodeji rybích produktů

V důsledku dlouholetých konfliktů se humanitární situace v Mali výrazně zhoršila a krize stále pokračuje. Klimatické změny na zemi tvrdě dopadají a zemědělci se vypořádávají se suchou a neúrodnou půdou. Přicházejí tak o zdroje své obživy. Číst dále.

Jak Váš dárek pomohl v roce 2021 Mali | Skutečný dárek

Nepál

 • 4 984 dívek získalo oporu ve vzdělávání díky novým knihám
 • vybaveno 122 výukových center
 • 244 nových učitelek podporuje dívky ve vzdělávání
 • 22 000 nových sešitů
 • 13 600 čítanek

Jihoasijská země ležící vysoko v Himalájích se stále vypořádává s následky ničivého zemětřesení. Z téměř 30 milionů obyvatel žije čtvrtina pod hranicí chudoby. Kromě toho se Nepál potýká s politickou nestabilitou a vážnými environmentálními problémy. Čís t dále.

Jak Váš dárek pomohl v roce 2021 Nepál | Skutečný dárek

Severní Makedonie

 • 3 domy byly renovovány a stanou se novým domovem pro 15 lidí se zdravotním postižením

Na začátku tisíciletí stála země na pokraji občanské války, vývoj tehdejších událostí mělo za následek nerovnoměrnou reprezentaci menšin ve vládě. Dodnes je potřeba zlepšovat sociální inkluzi a integrovat vyloučené komunity. Číst dá le.
Jak Váš dárek pomohl v roce 2021 Severní Makedonie | Skutečný dárek

Zambie

 • 100 žen získalo přístup ke kvalitním informacím o zdraví a správné péči

 

Zambie se řadí mezi nejchudší státy světa. S chudobou jde ruku v ruce vysoká nezaměstnanost, nedostatek potravin a podvýživa. Situace je nejhorší ve venkovských oblastech, které jsou kvůli nerozvinuté infrastruktuře špatně dostupné pro nezbytnou zdravotní péči. Číst dále.


Jak Váš dárek pomohl v roce 2021 Zambie | Skutečný dárek

Česká republika

 • 1 852 dětí jsme podporovali ve studiu
 • Více než 660 dětí jsme doučovali
 • 596 mladistvých využilo naše nízkoprahové kluby
 • 299 účastníků kurzů pro pedagogy a asistenty pedagoga
 • 85 knížek pro děti

V České republice se dlouhodobě zabýváme podporou vzdělávání. Věnujeme se dětem, které by samy vzdělávacím systémem projít nedokázaly jejich rodiče mají totiž často jen základní vzdělání a nedokážou nebo nechtějí svým potomkům s učením pomoci. Dětem tak hrozí, že ze vzdělávacího systému brzy nenávratně vypadnou. Českým dětem jsme letos pomáhali díky Skutečnému dárku i sbírkám SOS Česko a Lepší škola pro všechny. Číst dále.


Jak Váš dárek pomohl v roce 2021 Česká republika | Skutečný dárek