Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci

Úvod

Člověk v tísni, o.p.s. Menu

Podmínky prodeje

Pravidla prodeje

Tato Pravidla prodeje (dále jen Pravidla) upravují vztahy mezi osobou, která má zájem přispět do veřejné sbírky koupí darovacího certifikátu prostřednictvím objednávky na www.skutecnydarek.cz (dále jen „Přispěvatel“) a společností Člověk v tísni, o.p.s., IČ 25755277, se sídlem Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2, zapsanou ve veřejném rejstříku v oddíle O, vložka 119, která je provozovatelem veřejné sbírky „Skutečná pomoc“ a webových stránek www.skutecnyda­rek.cz (dále jen „Provozovatel“). Potvrzením objednávky darovacího certifikátu Přispěvatel potvrzuje i seznámení se s Pravidly a souhlas s nimi.

I. Úvodní ustanovení

Veřejná sbírka

Provozovatel provozuje v souladu se zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, veřejnou sbírku Skutečná pomoc, oznámenou u Magistrátu hl. m. Prahy pod sp. zn. S-MHMP/284758/2014, za účelem získání peněžitých příspěvků na zajištění peněžních fondů pro podporu a realizaci projektů rozvojové spolupráce v souladu s miléniovými cíli tisíciletí OSN, zejména v sektorech vzdělání, zdroje obživy, voda a hygiena, zdraví a boj s chudobou v zemích odsouhlasených Ministerstvem zahraničních věcí České republiky, a dále na nezbytný rozvoj organizace, zejména vytvoření dostatečně silného a stabilního zázemí pro realizaci výše uvedených projektů a s tím spojených nákladů (dále jen „Veřejná sbírka“).

Příspěvek do Veřejné sbírky

Prostřednictvím objednávky darovacího certifikátu na www.skutecnydarek.cz Přispěvatel přispívá do Veřejné sbírky, a to podle volby certifikátu na podporu jednoho z hlavních programů pomoci: VODA, ŠKOLY, OBŽIVA, ZDRAVÍ a VZDĚLÁNÍ V ČR. Výše příspěvku do sbírky odpovídá hodnotě vyznačené na zvoleném certifikátu.

Poskytnutí příspěvku do Veřejné sbírky se kromě těchto Pravidel řídí zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Vzhledem k neobchodní povaze činnosti Provozovatele v rámci Veřejné sbírky se na vztah Přispěvatele a Provozovatele neuplatní pravidla, která zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, stanoví pro vztah podnikatele a spotřebitele a pro prodej zboží v obchodě.

Okamžikem potvrzení objednávky je mezi Přispěvatelem a Provozovatelem uzavřena smlouva o poskytnutí příspěvku do veřejné sbírky, na základě které má Přispěvatel povinnost poskytnout příspěvek do Veřejné sbírky ve výši vyznačené na zvoleném darovacím certifikátu a Provozovatel zejména povinnost zaslat zvolený darovací certifikát a poskytnutý příspěvek do Veřejné sbírky využít za účelem Veřejné sbírky a zvoleného programu pomoci. Přispěvatel a provozovatel mají dále práva a povinnosti stanovené těmito Pravidly.

II. Objednávání a dodací podmínky tištěného certifikátu

Objednávka tištěného certifikátu

Při objednání tištěného darovacího certifikátu na www.skutecnydarek.cz se postupuje tak, že Přispěvatel vloží vybraný certifikát do košíku a pokračuje v objednávce, v rámci které vyplní údaje nezbytné pro vystavení potvrzení o daru a pro vyřízení objednávky ze strany Provozovatele. Potvrzení o daru získává přispěvatel s každou objednávkou automaticky.

Po dokončení objednávky Přispěvatelem expeduje Provozovatel darovací certifikát při platbě dobírkou v nejbližším možném termínu po potvrzení objednávky. Přispěvatel v tomto případě obdrží darovací certifikát zpravidla do 3–4 pracovních dnů od potvrzení objednávky. V případě platby bankovním převodem expeduje Provozovatel certifikát v nejbližším možném termínu po připsání částky v ceně objednávky na účet provozovatele číslo 71307130/0300. Částka musí být na účtu identifikovatelná pod variabilním symbolem, který se generuje v objednávce a který je zaslán Přispěvateli v potvrzení objednávky. Přispěvatel v tomto případě obdrží darovací certifikát zpravidla do 3–4 pracovních dnů od připsání částky na účet.

Provozovatel potvrzuje objednávku odesláním e-mailu s rekapitulací objednávky na e-mailovou adresu Přispěvatele. Tuto adresu zadává Přispěvatel ve třetím kroku objednávky.

Platba a doručení dárkového certifikátu

Provozovatel si neúčtuje žádné poplatky a balné. Poplatky za platbu a doručení odpovídají ceníku poskytovatele služby. Přispěvatel má možnost zvolit si z následujících druhů platby:

druh platby poplatek za platbu možné doručení
a) dobírkou 30 Kč u objednávky do 5 000 Kč Česká pošta – doporučený dopis
38 Kč u objednávky nad 5 000 Kč
b) převodem dle banky Přispěvatele
c) v hotovosti 0 Kč osobní odběr
c) platba kartou 0 Kč

Přispěvatel má možnost zvolit si z následujících druhů doručení:

druh doručení poznámka poplatek za dopravu
a) Česká pošta – doporučený dopis zásilka do 50 g (1 nebo 2 certifikáty) 32 Kč
zásilka do 100 g (3 až 5 certifikátů) 40 Kč
 
b) osobní odběr platba v hotovosti / platba kartou (bez poplatku) 0 Kč
c)  EMS zásilka doručení do 24 hodin 135 Kč

III. Objednání a dodací podmínky elektronického certifikátu

Objednávka elektronického certifikátu

Při objednání elektronického darovacího certifikátu na www.skutecnydarek.cz se postupuje tak, že Přispěvatel vloží vybraný certifikát do košíku a pokračuje v objednávce, v rámci které vyplní údaje nezbytné pro vystavení potvrzení o daru a pro vyřízení objednávky ze strany Provozovatele. Potvrzení o daru získává přispěvatel s každou objednávkou automaticky.

Přispěvatel může v případě objednání samotného elektronického certifikátu platit pouze pomocí platební karty nebo bankovním převodem. Při kombinovaném objednání elektronického a tištěného certifikátu je možná i platba dobírkou. V případě platby bankovním převodem musí být částka na účtu Provozovatele identifikovatelná pod variabilním symbolem, který se generuje v objednávce a který je zaslán Přispěvateli v potvrzení objednávky.

Provozovatel potvrzuje objednávku odesláním e-mailu s rekapitulací objednávky na e-mailovou adresu Přispěvatele. Tuto adresu zadává Přispěvatel v druhém kroku objednávky.

V návaznosti na úspěšnou platbu je vygenerován certifikát ve formátu PDF, který je uložen na serveru Provozovatele. Certifikát odchází podle zadání Přispěvatele buď ihned po přijetí platby, nebo k jím zadanému pozdějšímu datu. Přispěvatel dostává e-mail s odkazem na darovací certifikát. Obdarovaný dostává e-mail s darovacím certifikátem ve formátu PDF v příloze.

Přehled poplatků za elektronický certifikát:

druh platby poplatek za platbu možné doručení
a) převodem dle banky Přispěvatele e-mailem
b) platební kartou 0 Kč
c) dobírkou, pokud objednávka obsahuje alespoň jeden tištěný certifikát 30 Kč u objednávky do 5 000 Kč
38 Kč u objednávky nad 5 000 Kč

IV. Potvrzení o daru

Provozovatel zasílá přispěvateli společně s tištěným darovacím certifikátem také potvrzení o daru. V případě elektronického darovacího certifikátu je potvrzení o daru zasláno Přispěvateli ve formátu PDF v příloze e-mailu na adresu, kterou zadal ve druhém kroku objednávky. V případě kombinované objednávky tištěného a elektronického certifikátu je potvrzení o daru zasláno v zásilce s tištěnými certifikáty.

Poskytnutí příspěvku do sbírky koupí darovacího certifikátu na www.skutecnydarek.cz umožňuje přispěvateli odečíst si dar v hodnotě certifikátu od základu daně za předpokladu, že jsou splněny podmínky zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Přispěvatel má možnost vyžádat si potvrzení o daru zpětně, pokud jednoznačně doloží svůj nákup prostřednictvím www.skutecnydarek.cz. V případě platby platební kartou se nákup považuje za doložený pouze v případě, kdy Přispěvatel vedle svých identifikačních údajů uvede číslo objednávky, které obdržel v potvrzujícím emailu k dané objednávce.

Podmínky pro odečet daru od základu daně dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů: 

Podmínky pro fyzické osoby, včetně zaměstnanců, (podle § 15 odst. 5 zákona o dani z příjmu):

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu bezúplatných plnění (darů), pokud úhrnná hodnota bezúplatných plnění (darů) ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

Podmínky pro právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu):

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota bezúplatných plnění (darů) činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč.

Člověk v tísni, o.p.s. má nárok na osvobození bezúplatných příjmů (darů) od daně z příjmů (dříve daně darovací). Dary, které organizace získá, jsou tedy využity v plné výši. Podrobnější informace naleznete v zákoně o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.

V. Reklamace

Provozovatel vyřizuje reklamace týkající se druhu nebo počtu zaslaných certifikátů, jejich provedení nebo jejich nezaslání. Vzhledem k charakteru veřejné sbírky se na prodej certifikátů nevztahují záruční a další podmínky stanovené občanským zákoníkem pro prodej zboží v obchodě.

V případě reklamace Přispěvatel informuje Provozovatele bez zbytečného odkladu emailem na adresu: obchod@clovek­vtisni.cz. V e-mailu je nutné uvést údaje potřebné k dohledání objednávky. Pokud jde o elektronický certifikát, jsou těmito údaji kromě identifikačních údajů Přispěvatele též datum objednávky a číslo objednávky, které Přispěvatel obdržel v potvrzujícím emailu.

V případě poškození tištěného certifikátu např. v důsledku nevhodné manipulace při dopravě lze certifikát po dohodě vyměnit.

V případě nedoručení elektronického certifikátu z důvodu špatně zadané elektronické adresy příjemce může Přispěvatel požádat o zaslání na adresu novou a Provozovatel se mu pokusí vyhovět a zaslat email znovu. Chyby v textu zadaném Přispěvatelem reklamovat nelze. Pokud obdarovaný k určenému času elektronický certifikát neobdrží, může Přispěvatel požádat Provozovatele o opětovné zaslání.

VI. Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Provozovatel nakládá s osobními údaji Přispěvatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a s nařízením EU 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů  (GDPR).

Veškeré informace a osobní nebo firemní údaje poskytnuté Přispěvatelem Provozovateli v průběhu přispívání do Veřejné sbírky prostřednictvím objednávky na www.skutecnydarek.cz jsou důvěrné.

Přispěvatel je povinen neprodleně oznámit poskytovateli jakékoli změny svých osobních či firemních údajů, které by mohly mít vliv na splnění objednávky.

Provozovatel je správcem Vašich osobních údajů ve smyslu GDPR.

Provozovatel bude zpracovávat osobní údaje Přispěvatele v rozsahu uvedeném v objednávce Skutečného dárku.

Zpracování osobních údajů je založeno na plnění smlouvy, plnění právních povinností Provozovatele a na oprávněném zájmu Provozovatele.

Uvedené údaje jsou zpracovávány za těmito účely:

 • Vyřízení objednávky
 • Evidence příspěvků
 • Statistické účely,
 • Plnění právních povinností Provozovatele,
 • Péče o dárce, informování o možnostech dárcovství a o činnostech organizace Člověk v tísni, nabídka výhod.

Osobní údaje budou Provozovatelem uloženy po dobu:

 • po dobu trvání smluvního vztahu (smlouvy o poskytnutí příspěvku do veřejné sbírky),
 • po dobu určenou právními předpisy (zejména zákon o účetnictví),
 • a dále po dobu 3 let od posledního kontaktu s Přispěvatelem, pokud Přispěvatel dříve nepožádá o výmaz údajů.

Osobní údaje Provozovatel neprodává ani jinak nepředává dalším stranám vyjma smluvních partnerů, kteří umožňují komunikaci s Přispěvatelem. Jejich aktuální seznam lze nalézt na tomto odkazu. Dále může Provozovatel sdělit jméno a údaje o objednávce bance na její vyžádání v souvislosti s akceptací platebních karet MasterCard a VISA v prostředí veřejné datové sítě Internet.

Práva Přispěvatele:

 • právo požadovat informaci, jaké jeho osobní údaje Provozovatel zpracovává,
 • právo požadovat po Provozovateli vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • právo vyžádat si u Provozovatele přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování,
 • právo požadovat po Provozovateli výmaz těchto osobních údajů, příp. právo vzít souhlas (byl-li udělen) kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Provozovateli,
 • právo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Provozovatele nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje Provozovatele: Člověk v tísni, o.p.s., se sídlem Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2, IČ: 25755277, zapsaný v rejstříku o.p.s. vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 119, kontaktní údaje: obchod@clovek­vtisni.cz, kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: dpo@clovekvtisni.cz

VII. Závěrečná ustanovení

Tato Pravidla prodeje jsou zveřejněna na internetových stránkách www.skutecnydarek.cz.

Provozovatel je oprávněn Pravidla měnit a doplňovat. Pro Přispěvatele i Provozovatele jsou závazná Pravidla ve znění zveřejněném v okamžiku objednávky.