Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci

Úvod

Člověk v tísni, o.p.s. Menu

Kde Váš dárek pomáhá

Podívejte se, kde jsme díky Skutečnému dárku pomáhali v roce 2016 | 2015 | 2­014 | 2013 | 2012| 2011| 2010.

 

SHRNUTÍ DOSAVADNÍ POMOCI (2009–2016)

Pro detailní shrnutí pouze za rok 2016 klikněte sem.

Většina lidí v chudých zemích světa se živí zemědělstvím. Největší radost jim tedy udělá darování hospodářského zvířete nebo zemědělských plodin a náčiní. Od roku 2009 jsme rozdali například 4972 koz, 1053 ovcí a skoro 15 000 kusů drůbeže. Radost novým majitelům udělalo také 168 krav a 17 buvolů nebo 308 oslíků s povozem. O zvířata je nutné také pečovat, celkem jsme proto očkovali 28 217 krav a 11 435 koz.

 

Podpořili jsme 729 rodin v Kambodži při nákupu ekologických bioplynáren. Postavili jsme 196 včelích úlů a pomohli tak desítkám včelařů. Rozdali jsme 50 úsporných kamínek chudým rodinám v Etiopii. Po celém světě jsme sázeli nové stromky – celkem jsme již zasadili na 723 000 sazenic. Více než 4000 zemědělců jsme poskytli nářadí, rozdali desítky tun osiva a dlouhodobě podporovali 20 školících středisek pro farmáře. Z peněz Skutečného dárku jsme také pořídili celkem 105 šicích strojů nebo strojů na zpracování kůže.

Zdaleka ne všude je pravidelná školní docházka samozřejmostí. Například v Etiopii do školy chodí jen polovina dětí a negramotnost zde dosahuje závratných čísel. Stejně tak v Angole, Kongu nebo Afghánistánu. Dosud jsme proto díky dárcům Skutečného dárku vybavili 199 škol nebo pedagogických center potřebným nábytkem, učebnicemi nebo školními pomůckami. Pomohou žákům i jejich učitelům zlepšit úroveň vzdělání ve svých zemích.

Úroveň lékařské péče je v některých zemích opravdu špatná. Na jednoho lékaře zde připadají i desítky tisíc pacientů, proto ve většině zdravotnických středisek působí spíše sestry než skuteční doktoři. Pracují v nevyhovujících podmínkách, často bez elektřiny nebo pitné vody a jenom s minimem léků. Také proto jsme se od roku 2009 zaměřovali na pomoc se zkvalitněním lékařské péče v rozvojových zemích. Podpořili jsme desítky zdravotních středisek v Kambodži a v Kongu. Jen v roce 2015 získalo v Kambodži i díky Skutečnému dárku přístup k bezpečnému porodu a dalším zdravotnickým službám přes 18 000 lidí. Pro více než 11 000 matek s dětmi, které z nějakého důvodu nemohou kojit, jsme pořídili tisíce balíčků kojenecké výživy. A v Angole jsme ukazovali místní tradičním porodním bábám, jak zdejším maminkám zajistit bezpečný porod.

Nedostatečný přístup k čisté pitné vodě patří zásadní problémy, s kterými se musejí potýkat lidé v rozvojových zemích. V průběhu šesti let se nám zatím podařilo postavit nebo opravit celkem 135 vodních zdrojů. Většinou se jednalo o hloubení studen, budování vodních rezervoárů nebo opravu čerpadel. Postavili jsme také 161 latrín a rozdali 800 kanystrů na vodu.

Skutečný dárek také funguje dva roky v České republice. Za tu dobu jsme českým znevýhodněným dětem rozdali přibližně 700 knížek a více jak 600 našich dobrovolníků doučovalo okolo 1 000 dětí. Aktuálně také spolupracujeme s téměř 4000 učitelů.