Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci

Úvod

Člověk v tísni, o.p.s. Menu

Snižte si daně

Nákupem v e-shopu Skutečný dárek si můžete jednoduše snížit daně, a to ať jste podnikatelé, OSVČ či zaměstnanci.

Jak?

Ke každému zakoupenému certifikátu vám automaticky zašleme potvrzení o daru. Pokud jej zahrnete do svého daňového přiznání, můžete si odečíst dary, jejichž hodnota činí alespoň 1 000 Kč nebo přesahuje 2 % základu daně, až do výše 30 % základu daně.

Musí na něm být ale uvedena adresa vašeho trvalého bydliště, proto ji prosím v průběhu objednávky vyplňte.Potvrzení vám pošleme ještě jednou v druhé polovině ledna nového roku. Pokud jste našimi pravidelnými dárci, potvrzení o daru bude souhrnné za všechny příspěvky zaslané naší organizaci. Pokud budete potřebovat vystavit potvrzení o daru kdykoliv během roku, můžete se na nás obrátit na e-mailu darek@clo­vekvtisni.cz.

Můžete si tak odečíst dar až do výše 30 % základu daně, přesnou výši daňové úlevy je ale vždy nutné určit podle podmínek zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

A teď pár podrobností ze zákona, pokud vás zajímají detaily:

 

Jak to funguje v případě fyzických osob včetně zaměstnanců

podle V § 15 odst. 1 zákona o dani z příjmu s účinností od 4. února 2021) 

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu poskytnutých bezúplatných plnění, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. Počínaje 4. únorem 2021 lze v úhrnu za období leden-prosinec 2020 a leden-prosinec 2021 odečíst nejvýše 30 % ze základu daně.  

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.  
Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února, a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.  

 

Jak to funguje v případě právnických osob

podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu s účinností od 4. února 2021)  

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu bezúplatných plnění, pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2000 Kč za kalendářní rok. V úhrnu lze za období leden-únor 2020 odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. S účinností od 4. února 2021 lze pro zdaňovací období, která skončila v období od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022 v úhrnu odečíst vždy nejvýše 30 % základu daně.                                                                                     

Pokud právnická osoba podala přiznání k dani z příjmů právnických osob před 4. únorem 2021, může takto snížit základ daně za zdaňovací období, které skončilo v období od 1. března 2020 do 4. února 2021 v dodatečném daňovém přiznání, které je oprávněna podat nejpozději do 31. března 2021. 

Člověk v tísni o.p.s. je osvobozen od daně z bezúplatného příjmu pro zákonem stanovené veřejně prospěšné účely. Dary, které organizace získá, jsou tedy využity v plné výši.  

Podrobnější informace naleznete v zákoně o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.