Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Člověk v tísni, o.p.s.

Snižte si daně

Nákupem v e-shopu Skutečný dárek si můžete jednoduše snížit daně, a to ať jste podnikatelé, OSVČ či zaměstnanci.

Za nákup Skutečných dárků zasíláme dárcům vždy v lednu potvrzení o daru. Fyzickým osobám zasíláme potvrzení za všechny zakoupené Skutečné dárky. Právnické osoby od nás získají dle podmínek zákona č. 586/1992 Sb., potvrzení o daru za objednávky v hodnotě vyšší než 2 000 Kč. Pokud toto potvrzení zahrnete do svého daňového přiznání, můžete si odečíst dary ze základu daně, viz podrobnosti níže.  

Přesnou výši daňové úlevy je vždy nutné určit podle podmínek zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 

Na potvrzení musí být uvedena adresa vašeho trvalého bydliště, proto ji prosím v průběhu objednávky vyplňte. Potvrzení vám pošleme v první polovině ledna nového roku. Pokud jste našimi pravidelnými dárci, potvrzení o daru bude souhrnné za všechny příspěvky zaslané naší organizaci. Pokud budete potřebovat vystavit potvrzení o daru kdykoliv během roku, můžete se na nás obrátit na e-mailu darek@clovekvtisni.cz.

A teď pár podrobností ze zákona, pokud vás zajímají detaily:

Jak to funguje v případě fyzických osob včetně zaměstnanců

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu poskytnutých bezúplatných plnění, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst až 15 % základu daně (pro zdaňovací období od 1.3.2022 do 29.2.2024 platí navýšení limitu na 30% dle zákona č.128/2022 Sb.).  

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února, a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

Jak to funguje v případě právnických osob

Právnické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu bezúplatných plnění maximálně do výše 10 % z již sníženého základu daně, pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2 000 Kč. (respektive pokud hodnota celé objednávky činí minimálně 2 000 Kč) 

V případě, že 10% snížení základu daně činí méně než 2 000 Kč, bude při splnění podmínky minimální hodnoty bezúplatného plnění 2 000 Kč odpočítána pouze částka představující 10 % základu daně. Při posuzování minimální výše hodnoty daru je nutné přihlédnout ke způsobu darování. 

Více informací najdete zde. 

Člověk v tísni o.p.s. je osvobozen od daně z bezúplatného příjmu pro zákonem stanovené veřejně prospěšné účely. Dary, které organizace získá, jsou tedy využity v plné výši.