Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni v Etiopii (2020)

 • 14 400 podpořených farmářů
 • Semena pro 12 tréninkových center pro farmáře
 • 500 sazenic manga a avokáda
 • 122 koz
 • 178 ovcí
 • 80 sad zemědělských nástrojů
 • 8 měst se stálým přístupem k vodě
 • 264 proškolených zdravotníků a dobrovolníků
 • 16 vah pro zjištění podvýživy u dospělých i miminek
 • Mýdlo a dezinfekce pro 8 ošetřoven a tréninkových center pro farmáře
 • 400 roušek pro zdravotníky
 • 10 škol podporujících inkluzivní vzdělávání
 • Výukové materiály pro 100 studentů

Klimatické změny s sebou přinášejí stále delší období sucha a vydatnější srážky, které způsobují eroze půdy nebo bleskové povodně. Změny počasí přímo ovlivňují obyvatele žijící ve venkovských oblastech Etiopie a jejich přístup k dostatku potravin a vody. Situaci v zemi bohužel zhoršuje i politická nestabilita a násilí mezi jednotlivými etnickými skupinami.

OBŽIVA

Etiopská populace stále narůstá a s ní i nároky na přírodní zdroje a zemědělskou produkci. V oblasti Sidama se živí 85 % obyvatel zemědělstvím. Půda je vlivem rozsáhlého farmaření vyčerpaná a ztrácí svou úrodnost. Lidé jsou na své produkci mnohdy zcela závislí, a když je malá úroda, nemají dostatek jídla pro sebe ani své děti. Aby byla půda zdravá a úrodná, pracuje Člověk v tísni s místními farmáři na zlepšení jejich hospodaření s přírodními zdroji i s půdou tak, aby zemědělství bylo udržitelné, a přitom nasytilo dostatek lidí. Farmáře v oblasti Sidama a Gedeo učíme pěstovat nutričně bohaté plodiny, které zajistí jejich dětem zdravý růst. 14 400 farmářů dochází do 12 středisek, kde si na tréninkových polích osvojují techniky na zvýšení úrody a pracují s kvalitním osivem. Díky Skutečnému dárku do center dodáváme semena a sazenice stromů. 150 nejzranitelnějším rodinám pomohl Skutečný dárek zlepšit vyhlídky na budoucnost. Získali od nás dvě kozy nebo dvě ovečky, které jim budou dávat mléko, a po čase i mláďata. Zlepší se tak výživa dětí v rodinách i finanční situace domácnosti.

Podobně reagujeme i na masivní eroze půdy v oblasti Halaba a Silte. Farmáři, kteří byli nejvíce postiženi erozemi, se ve střediscích naučili, jak se erozi bránit a jak šetrněji hospodařit na svých polích. Ze Skutečného dárku získalo 80 nezranitelnějších z nich sazenice trávy, která zabrání erozi v krajině. Také získali kvalitní osivo a zemědělské náčiní.

ZDRAVÍ A HYGIENA

Špatná dostupnost pitné vody a nedostatečná hygiena způsobují šíření epidemií a infekcí zejména mezi dětmi. Ve venkovských oblastech provincie Sidama zlepšujeme hygienické návyky – zahájili jsme osvětovou kampaň, která cílí na 88 727 lidí, zejména zdravotníků, dobrovolníků a zaměstnanců i žáků škol. Zvyšujeme tak povědomí o používání latrín a mytí rukou jako ochraně před nakažlivými onemocněními, včetně onemocnění způsobeným virem Covid-19. Ve výsledku může dojít k zlepšení hygieny u více než 1 200 000 obyvatel. Do 6 zdravotnických zařízení jsme díky Skutečnému dárku mohli pořídit dostatečné sanitační vybavení – například koše na použitý zdravotnický materiál.

Člověk v tísni ve venkovských oblastech v Etiopii také pomáhá předcházet vzniku podvýživy u malých dětí. S pomocí místních zdravotníků provádíme osvětu u maminek – vysvětlujeme jim například, že v jejich případě je dobré děti kojit alespoň do 6 měsíců věku. Tam, kde je to do nemocnice daleko, podporujeme běh komunitních ošetřoven, kde zdravotníci mimo jiné měří děti i maminky na zjištění podvýživy. Do těchto ošetřoven jsme díky Skutečnému dárku mohli pořídit 16 vah na kontrolu podvýživy u miminek i dospělých. 264 komunitních zdravotníků jsme informovali o tom, jak se chránit před virem Covid-19, vybavili je rouškami a do ošetřoven pořídili také mýdlo a dezinfekci.

VODA

Ve venkovských oblastech Etiopie je stále mnoho lidí bez přístupu k pitné vodě. Musí pít vodu například z rybníčků, která bývá znečištěná a často vede k infekčním průjmovým onemocněním. Proto budujeme vodní zdroje a pomáháme udržovat ty stávající. Díky Skutečnému dárku učíme místní, jak se o vodovodní síť dobře starat. K vrtům dodáváme například zařízení na testování kvality vody a zařízení na detekci úniku vody. Na 4 odborných učilištích zajistil Skutečný dárek potřebné vybavení pro techniky vodovodních sítí, kteří zajišťují, že vodní zdroje zůstanou funkční. Díky vzdělaným odborníkům, kteří budou udržovat vodovodní síť v dobrém stavu, pomůžeme zajistit nezávadnou a pitnou vodu 8 městům na jihu Etiopie. To je čistá voda až pro půl milionu lidí.

 

VZDĚLÁNÍ

Na jihu Etiopie podporujeme inkluzivní vzdělání, které v mnoha místech země zcela chybí. V 10 školách podporujeme rovné vzdělávací příležitosti pro děti s fyzickým, sluchovým, zrakovým i kombinovaným postižením. Dáváme šanci na vzdělání také dívkám, které nikdy nemohly chodit do školy.

Nejzranitelnějším obyvatelům Addis Abeby se pomáháme vyučit, aby snadněji získali zaměstnání a nebyli nuceni hledat obživu v jiných částech země. Podporujeme zde kožedělnictví, které je v zemi žádaným a perspektivním oborem. Díky Skutečnému dárku jsme pomohli zajistit výukové materiály, které využije 100 studentů kožedělnictví.

Člověk v tísni v Etiopii 2020 | Skutečný dárek

 

Člověk v tísni v Etiopii 2020 | Skutečný dárek

 

Člověk v tísni v Etiopii 2020 | Skutečný dárek

Člověk v tísni v Etiopii 2020 | Skutečný dárek