Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni v Kambodži (2020)

  • 2 000 studentů s odborným vzděláním
  • 28 proškolených odborných pracovníků
  • 10 proškolených učitelů
  • 160 000 studentů odborných kurzů

Navzdory výraznému ekonomickému růstu zůstává Kambodža jednou z nejchudších zemí jihovýchodní Asie. Přibližně 30 % populace stále žije pod hranicí chudoby. Navíc je jednou ze zemí nejvíce ohrožených přírodními katastrofami. Výraznějšímu rozvoji brání mezi jinými dlouhodobý nedostatek odborné pracovní síly a nekvalitní vzdělávací systém.

VZDĚLÁNÍ

Země prochází demografickou přeměnou a za pár let bude nynější generace mladých hlavní pracovní silou. Nejvíce pracovních příležitostí se otevírá v oblasti zemědělství a zpracování zemědělských produktů, mladým lidem se však nedostává kvalitního vzdělání, které by odpovídalo potřebám zaměstnavatelů. Proto Člověk v tísni pomáhá zlepšit kvalitu technického vzdělání v zemědělství a zpracovatelském průmyslu.

Ulehčujeme studentům středních škol přechod do zaměstnání, zejména ve venkovských oblastech. Zlepšujeme kvalitu odborného vzdělání, které poskytují oblastní školicí střediska. Mladí lidé zde získají schopnosti, díky nimž se lépe uplatní na trhu práce, a seznámí se také s tím, jak by měly vypadat přiměřené pracovní podmínky. Díky podpoře Skutečného dárku nyní kurzy, vybavení a infrastruktura školicích středisek odpovídají požadavkům trhu práce, což přispěje i k vyšší účasti mladých lidí na kurzech odborného vzdělávání ve zpracovatelském průmyslu. 28 pracovníků školicích středisek získalo odborná školení, která zlepší jejich výuku pro 2 000 studentů. 10 učitelů střední školy (King Norodom Sihamoni General and Technical High School) od nás získalo odborné školení v konzervaci, sušení či uzení potravin. 160 000 studentů bude nyní moci každý rok na kurzech vedených těmito učiteli získat kvalitnější odborné znalosti.

 

Člověk v tísni v Kambodži 2020 | Skutečný dárek

Člověk v tísni v Kambodži 2020 | Skutečný dárek