Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni v Etiopii (2021)

  • 20 000 sazeniček sladkých brambor
  • 8 měst se stálým přístupem k vodě
  • 400 studentů se naučilo pekařskému řemeslu
  • 3 školy učí studenty zpracovávat kávu
  • 125 tabulí do škol
  • 1332 školních lavic
  • nové učebnice pro 2500 dívek
  • 30 montessori hraček pro handicapované děti
  • 81 360 obyvatel jistější zdroje obživy

Klimatické změny s sebou přinášejí stále delší období sucha a vydatnější srážky, které způsobují eroze půdy nebo bleskové povodně. To dopadá především na obyvatele žijící ve venkovských oblastech Etiopie a jejich přístup k dostatku potravin a vody.

OBŽIVA

Etiopie se potýká s rozsáhlou degradací životního prostředí, která má společně s vysokým nárůstem populace negativní dopady na přírodní zdroje. Většina Etiopanů je závislá na zemědělství, proto je správné a udržitelné využívání půdy nebo vodních zdrojů zásadní pro jejich obživu. Mnoho farmářů pěstuje plodiny hlavně pro svoje potřeby a jen minimum úrody prodává. Proto učíme tamní zemědělce i díky Skutečnému dárku, jak bojovat s erozemi a suchem. Dodáváme jim odolné sazenice trav a semena zeleniny, pytle s pískem nebo nové lopaty a motyky. Všechna tato opatření zlepší život 81 360 lidem v Etiopii.

Zemědělství zaměstnává 80 % populace a poptávka po vyučených pracovnících roste. I přesto, že pracovních míst přibývá, nezaměstnanost je, především mezi mladými lidmi a ženami, velmi vysoká. Proto jsme se rozhodli podporovat přímo na místě učitele ve zpracovatelském průmyslu. Díky Skutečnému dárku jsme poskytli 400 studentům pekařství vybavení a pekárny, 3 školám stroje na zpracování kávy a nakoupili jsme i potřebné učebnice.

VODA

Ve venkovských oblastech Etiopie je stále mnoho lidí bez přístupu k pitné vodě. Musí pít vodu například z rybníčků, která bývá znečištěná a často vede k infekčním průjmovým onemocněním. Ani ve městech není situace nejlepší, jen 30 % domácností je průměrně napojeno na vodovod. Kvalita vody je často velmi špatná a údržba vodovodních systémů nefunguje. Proto budujeme vodní zdroje a pomáháme udržovat ty stávající. Díky Skutečnému dárku školíme zaměstnance vodáren a dodáváme jim měřiče kvality vody, GPS lokátory vodních zdrojů a náhradní díly. Díky tomu bude nezávadnou pitnou vodou zásobováno 8 etiopských měst.

VZDĚLÁNÍ

Dívky v odlehlejších oblastech země často předčasně ukončují školní docházku nebo do školy nenastoupí vůbec. Musí se vdát nebo pomáhat rodičům na farmách. Proto se prostřednictvím kampaní a diskuzí v rodinách snažíme o jejich opětovné zapsání ke školní docházce. Školám pomáháme s vybavením, vybudováním zázemí a zabezpečením správných hygienických podmínek. Do škol jsme dodali 1332 lavic, 125 tabulí a 680 sešitů i s pery. Více než 2500 dívek si bude číst z nových učebnic. A aby v Etiopii chodily do školy i handicapované děti, pořídili jsme pro ně 30 montessori dřevěných sad. A to všechno i díky Skutečnému dárku.

Člověk v tísni v Etiopii 2021 | Skutečný dárek

 

Člověk v tísni v Etiopii 2021 | Skutečný dárek

 

Člověk v tísni v Etiopii 2021 | Skutečný dárek