Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Člověk v tísni, o.p.s.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Uděluji tímto svůj výslovný souhlas společnosti Člověk v tísni, o.p.s., se sídlem Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2, IČ: 25755277, zapsané v rejstříku o.p.s. vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 119, kontaktní údaje: darek@clovekvtisni.cz, kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: dpo@clovekvtisni.cz (dále jen „Správce“),

  aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení EU 679/2016 (GDPR) zpracovávala výše uvedené osobní údaje týkající se mojí osoby.
 1. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Uvedené údaje budeme zpracovávat za účelem informování o činnosti organizace Člověk v tísni, zařazení do databáze dárců a přispěvatelů, péče o ně, informování o možnostech dárcovství, informování o činnosti Člověka v tísni.

 2. Údaje budou zpracovány po dobu 3 let od posledního kontaktu s Vámi, pokud dříve nepožádáte o výmaz údajů

 3. Vaše údaje neprodáváme ani jinak nepředáváme dalším stranám vyjma smluvních partnerů, kteří nám komunikaci umožňují. Jejich aktuální seznam můžete vždy nalézt na tomto odkazu.

 4. Vaše práva:
 • právo vzít souhlas kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správci,
 • právo požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje Správce zpracovává,
 • právo požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • právo vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování,
 • právo požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,
 • právo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.