Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni v Jižním Sudánu (2015)

  • 25 komunitních zahrad a jejich vybavení

  • 20 pluhů za koně

  • 28 217 vakcino vaných kusů skotu

  • 11 435 vakcino vaných koz

Po více než dvaceti letech války za nezávislost je Jižní Súdán jednou z nejméně rozvinutých zemí na světě.

V oblasti Severního Barh el Gazalu žije 76 % obyvatel pod hranicí chudoby, což je nejvyšší poměr ze všech deseti států Jižního Súdánu. Obyvatele této oblasti pak nejvíce sužuje nedostatek potravin, podvýživa a neudržitelné zdroje obživy. Zvýšením potravinové produkce chudých domácností pomáhá Člověk v tísni lidem, aby netrpěli hlady.

Komunitní zahrady

Součástí programů je například zakládání komunitních zahrad a praktická školení pokrývající veškeré aspekty rostlinné produkce od pěstování přes zpracování až po finální prodej či konzumaci. Zelenina jako rajčata, zelí, dýně či špenát rodinám významně obohacuje chudý jídelníček a také znatelně pozvedá příjem domácností. Důležitou součástí práce Člověka v tísni je také podpora farmářů v podobě školení o chovu zvířat, jejich zpracování i prodeji produktů. Člověk v tísni k tomu farmáře vybavuje potřebnými nástroji a společně s místními zemědělskými úřady organizuje očkovací kampaně skotu, ovcí a koz. Obyvatele vesnic navíc zapojujeme do budování protipovodňových zábran při řece Lol a stavby rezervoárů vody pro dobytek k využití v obdobích sucha.

Díky prostředkům ze skutečného dárku bylo letos vybudováno 25 komunitních zahrad a proškoleni lidé, kteří je budou obdělávat. Kromě školení dostali také nářadí jako motyky, hrábě nebo pumpu na zavlažování. Typická zahrada má rozměry cca 1,600m2 a obhospodařuje ji 25 členů, vesměs ženy. Zelenina se pěstuje převážně od března do července, kdy přichází povodně trvající do října. Od listopadu může být po opadnutí povodní zahrada znovu využívána.

 

Obdělávání půdy

Přes obrovský potenciál krajiny místní lidé pravidelně čelí hladu, který s bolestivou účinností maří veškerý možný rozvoj regionu. Jedním z hlavních důvodů chronické neefektivity jsou způsoby obdělávání půdy. Řeč není o starých traktorech a pluzích, tahaných voly nebo osly. Dokonce i ty jsou pro místní zemědělce novinkou, stejně jako běžná motyka (dřevěná tyč s kovovým koncem). Většina lidí v regionu pracuje s jednoduchou motykou – tenkým kusem kovu, který je jen prodloužením dřevěné tyče. Místní klečí v poli a okopávají půdu, aby ji připravili na setí. Většina těchto lidí strávila podstatnou část svého života jako uprchlíci a jednoduše se nikdy nenaučila půdu obdělávat

Díky skutečnému dárku jsme proškolili zástupce 140 domácností, jimž jsme mohli poskytnout 20 pluhů za dobytek a osly. Vybraní zemědělci musí na základě předchozí domluvy dát část výdělku komunitě a částečně tak pluh splatit.

Očkování dobytka

Když už místní obyvatelé mají nějaká domácí zvířata, často je sužují nemoci a paraziti. Důležitou součástí chovu je očkování a vakcinace. Ta byla díky Skutečnému dárku poskytnuta 2 000 domácnostem a celkem bylo vakcinováno 28 217 kusů skotu a 11 435 koz.

Člověk v tísni v Jižním Súdánu 2015 | Skutečný dárekČlověk v tísni v Jižním Súdánu 2015 | Skutečný dárekČlověk v tísni v Jižním Súdánu 2015 | Skutečný dárekČlověk v tísni v Jižním Súdánu 2015 | Skutečný dárekČlověk v tísni v Jižním Súdánu 2015 | Skutečný dárek