Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni v Etiopii (2023)

  • Více než 1 000 motyk, lopat a dalšího zemědělského nářadí obdrželi farmáři ve 14 oblastech 
  • Dodali jsme latríny a opravili jsme vodovodní kohoutky ve 2 školách, 2 zdravotnických centrech a 1 nemocnici 
  • Přes 170 000 místních má lepší přístup k čisté vodě a informace o hygieně 
  • 6 šicích strojů poslouží pro výrobu menstruačních vložek 

 

Klimatické změny s sebou přinášejí stále delší období sucha a vydatnější srážky, které způsobují eroze půdy nebo bleskové povodně. To dopadá především na obyvatele žijící ve venkovských oblastech Etiopie a jejich přístup k dostatku potravin a vody.

 

OBŽIVA

Mnoho míst Etiopie trpí nedostatkem vody, erozí půdy i degradací lesů. Většina místních je závislá na zemědělství, dlouhodobým cílem je tak podpora udržitelného hospodářství a zvýšení efektivity zemědělských postupů. Proto školíme místní farmáře, aby věděli, jak se o půdu starat, jaké plodiny pěstovat a jak zamezit degradaci krajiny. Dodáváme jim také zemědělské nářadí, jako jsou motyky nebo lopaty. Více než 1 000 kusů tohoto nářadí letos obdrželi farmáři ve 14 oblastech.  

 

VODA A ZDRAVÍ

Nedostatečný přístup k nezávadné vodě a hygieně v Etiopii negativně ovlivňuje zdraví domácností, zejména ve woredě Hawassa Zuriya, kde jen 70 % obyvatel má přístup k hygienickým zařízením a méně než polovina má vlastní latrínu. Přístup k nezávadné pitné vodě má pak pouze 65 % domácností v Etiopii. Následkem této kritické situace je zvýšený výskyt infekčních onemocnění.   

Díky Skutečnému dárku jsme opravili či nově postavili latríny a další hygienická zařízení v jedné nemocnici, dvou zdravotnických centrech a dvou školách. Také školíme zdravotníky a školní zaměstnance v otázkách hygieny a ochrany před nemocemi. Ti se o nabyté vědomosti podělí s dalšími, důležité informace se tak dostanou až ke 170 000 místních. 

Dále jsme obnovili dílny praktického vyučování a pracujeme na zlepšení komunikace mezi správou vodních zdrojů a místními orgány. Získání odborného vzdělání zvýší také zaměstnanost mladých lidí v elektromechanickém odvětví.  

 

VZDĚLÁNÍ

Mnoho dívek v Etiopii přestává chodit do školy kvůli brzkým sňatkům nebo kvůli tomu, aby pomáhaly s péčí o domácnost. Mnohdy musí od dětství pracovat na poli, nebo trávit hodiny času nošením vody. Některé do školy nenastoupí vůbec. Rodiče také musí volit, zda poslat do školy svého syna nebo dceru, a často získává syn prioritu. Na podporu dívek zajišťujeme školní pomůcky, opravujeme školy, stavíme čisté záchody, vybavujeme třídy a školíme učitele.  

Jedním z důvodů, proč dívky vypadnou ze vzdělávání, je i menstruace, respektive nedostatek menstruačních pomůcek. Uspořádali jsme proto školení zaměřené na šití látkových menstruačních vložek a do šesti center jsme pořídili šicí stroje. I tímto způsobem usilujeme o zpřístupnění školní docházky místním dívkám, právě díky vzdělání totiž mají šanci na lepší budoucnost.

.