Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni v Etiopii (2018)

  • 2 000 kanystrů
  • 10 000 mýdel
  • 2 vylepšené latríny pro školu a zdravotní středisko
  • 400 studentů se naučilo starat o vodní zdroje
  • Osivo pro 1 400 rodin a 12 farmářských středisek
  • Školní pomůcky pro 500 dětí a speciální školení pro 30 učitelů
  • 250 koz, 250 ovcí a 10 oslíků s povozem

I když se Etiopie rozvíjí, stále patří mezi nejchudší země světa. Téměř třetina jejích obyvatel žije pod hranicí chudoby, více než polovina neumí číst ani psát. Kvůli nedostatku vody a špatným hygienickým návykům se v zemi šíří epidemie. Velká sucha likvidují i zemědělství.

VODA

Až polovina obyvatel Etiopie nemá přístup k čisté pitné vodě. Nemají ani pořádné záchody a místa, kde by si mohli umýt ruce. Zejména dětem tak hrozí nebezpečí infekčních onemocnění.

Když propukl v Etiopii konflikt mezi etnickými skupinami Gedeo a Gujji, na útěk se muselo vydat až 300 tisíc lidí. Na nových místech neměli pitnou vodu ani latríny, a protože používali vodu znečištěnou, hrozilo jim riziko onemocnění. Díky Skutečnému dárku dostali tito lidé pitnou vodu a také kanystry, pomocí kterých mohli vodu snadno přepravovat a hlavně déle uchovávat. Člověk v tísni rozdal potřebným i mýdla, a zabránil tím šíření nebezpečných chorob.

Díky Skutečnému dárku jsme postavili také vylepšené latríny na vesnicích v oblasti Sidama, jednu ve škole a další ve zdravotním středisku, do kterého dochází až 20 000 lidí z okolí.

Člověk v tísni buduje v Etiopii i vodní zdroje a učí místní, jak se o ně starat, aby jim dlouho vydržely. Na čtyřech středních odborných školách, které se věnují vodnímu hospodářství, tak budoucí operátoři vodních zdrojů dostali potřebné technické vybavení, návody a znalosti. Díky tomu budou vědět, jak udržovat vodní zdroje v pořádku a zlepší se tím dlouhodobý přístup k čisté pitné vodě.

VZDĚLÁNÍ

Člověk v tísni pomáhá mladým lidem v Etiopii se vyučit, aby pak snadno získali práci. Podporuje kožedělnictví, které je v zemi žádaným a perspektivním oborem. Díky Skutečnému dárku dostalo 100 studentů na středních odborných školách v oblastech Dilla a Soddo potřebné vybavení pro výuku, jako jsou kožedělné stroje či kůže, řezačky nebo jehly a nitě.

Jenom minimum dětí s hendikepem v oblastech Gedeo a Hadiya na jihu Etiopie navštěvuje školu. Člověk v tísni pracuje na tom, aby do školy mohly chodit všechny děti bez ohledu na pohlaví či hendikep. Školí proto současné i budoucí učitele v principech inkluzivního vzdělávání, propojuje školy se speciálními pedagogy a vybavuje školy pomůckami pro děti s postižením. Díky Skutečnému dárku tak letos 30 učitelů navštívilo kurz Braillova písma, 500 dětí dostalo školní pomůcky a na 4 školách se rozdávaly materiály pro výuku dětí se speciálními potřebami.

OBŽIVA

Člověk v tísni vzdělává chudé etiopské farmáře a farmářky v zemědělských školicích střediscích, kde se učí, jak efektivněji hospodařit, a lépe se tak uživit. Díky Skutečnému dárku dostalo 12 farmářských středisek v oblastech Aleta Čuko, Dilla Zuria a Wonago kvalitní a hodnotné osivo a další vybavení pro ukázková políčka.

Díky Skutečnému dárku se v Etiopii rozdalo také 250 koz, 250 ovcí a 10 oslíků s povozem. Ovce a kozy přinesly chudým a zranitelným rodinám čerstvé mléko a zdroj příjmů. Oslíci zase usnadní cesty za vodou.

Etiopie se dlouhodobě potýká s nedostatkem přírodních zdrojů, jelikož stále rostoucí populace jich spotřebovává čím dál tím víc. V posledních třech dekádách se tak snižovala dostupnost zemědělské půdy, docházelo k masivnímu odlesňování, erozi a také k snížené dostupnosti vody.

Zaměřili jsme se proto na zvýšení ekologické stability v povodí Dijo a Bilate. Farmáři, jejichž půdu ohrožuje eroze, tak dostali kvalitní a odolné osivo a zároveň se naučili, jak šetrně hospodařit s místními zdroji.

Člověk v tísni v Etiopii 2018 | Skutečný dárek

Člověk v tísni v Etiopii 2018 | Skutečný dárek

Člověk v tísni v Etiopii 2018 | Skutečný dárek
Člověk v tísni v Etiopii 2018 | Skutečný dárek