Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni v Etiopii (2015)

  • 47 koz

  • 53 ovcí

  • 69 učebnic

  • 24 včelích úlů

  • 36 vakcinací včelstev

  • 3 studny

Etiopie je jednou z nejčastějších destinací Skutečných dárků. Člověk v tísni zde působí už dvanáctým rokem a etiopská mise je jedna z našich největších. Země, kde většina obyvatelstva žije v malých vesnicích, se stále potýká s vysokou negramotností, častými nedostatky vody a nedostatkem potravin. Práce je tak stále mnoho, ale i malé krůčky mohou znamenat naději do budoucnosti.

Voda

Obyvatelé chudého venkova jsou často závislí na několik kilometrů vzdáleném vrtu, který znamená zdroj vody pro mnoho tisíc lidí. Pro vodu tak musí chodit i několik hodin pěšky. Vrty, které jsou hluboké často i 300 m, jsou velmi nákladné na budování i obsluhu. Po konzultaci s etiopskými úřady vybudoval Člověk v tísni dvě nové studny v oblastech Teso a Bargo a opravil nefunkční čerpadlo v Huluce. Nové zdroje vody slouží více než 15 000 lidí.

 

Vzdělávání

Vzhledem k výše popsané problematice s vodou je pro nás důležitá i spolupráce se Střední odbornou školou vodohospodářskou v jihoetiopské Awase. Snažíme se zlepšit kvalitu a dostupnost odborného vzdělání pro techniky a operátory vodních zdrojů a rozvodů. Poruchovost způsobená nekompetencí pracovníků je závažný problém týkající se celé oblasti Sidama, kde žije celkem 870 000 obyvatel. Škola obdržela díky českým dárcům vybavení učeben, dílen, pomůcky pro vodohospodářskou praxi a metodickou podporu.

Až polovina dětí na etiopském venkově nemá možnost získat ani základní vzdělání, a končí tak negramotná a bez šance vymanit se ze začarovaného kruhu chudoby. V letošním roce bylo díky Skutečnému dárku věnováno do nové školy v Meji 69 nových učebnic.

Kromě toho, že zde budujeme nové školy, pomáháme i zlepšit způsob, jak učí místní pedagogové. Mnoho z nich totiž nevystudovala žádnou vysokou školu a potkali jsme i učitele, kteří měli vzdělání pouze základní. Proto vzdělává Člověk v tísni učitele na vesnických školách v oblasti Halaba a na předměstských školách Addis Ababa. Přes 75 000 studentů z 94 škol tak každodenně pociťuje změnu v přístupu učitelů, kteří se je snaží více motivovat, aktivizovat a vtáhnout do hodiny.

 

Zemědělská vzdělávací

střediska

Mezi školstvím a zemědělstvím pak stojí rozkročená naše další činnost v oblasti Sidama. Hustota obyvatel je zde čtyřikrát větší než v České republice, zatímco schopnosti obdělávat půdu a hospodařit zde jsou na velmi nízké úrovni. Abychom naučili místní efektivně hospodařit, zakládáme v oblastech Zemědělská školicí střediska. Jedná se o ukázkové farmy. V kraji Shebedino ve vesnicích Konsore Anno, Bonoya Merede a Dulecha Teberako provozujeme tři takováto centra. Těmi prošlo pod dohledem zkušených školitelů 3 115 lidí z blízkého okolí. Díky dárcům mohl být zakoupen materiál na stavbu těchto center, vybavení na zkušební zahrady, zavlažovací systémy a jeden osel na přepravu nákladu. Absolventi dále do začátku dostali osivo, nářadí a vybavení pro chov včel.

Jiná školicí střediska se nacházejí v dalších 12 vesnicích v oblastech Aleta Chuko, Dilla Zuria a Wonago. Zde jsme se letos zaměřili na výuku zlepšení osevních postupů včetně distribuce kvalitního osiva kukuřice a hnojiva, jíž se zúčastnilo 540 místních farmářů. Dále se tato střediska věnovala praktickým zlepšením na farmách – například zachytávání dešťové vody, skladování osiv a efektivnímu sklízení. V rámci center dále proběhlo školení věnované chovu včel, kterého se zúčastnilo 1 096 farmářů. Pro účely školení bylo zakoupeno 12 včelstev a další vybavení.

Oblast Halaba sice sužuje dlouhodobé sucho, přesto zde funguje dalších 5 vzdělávacích center. Zde jsme se letos zaměřili na pěstování zeleniny, chov ovcí, koz a distribuci kvalitního osiva. Díky Skutečnému dárku jsme mohli pořídit systémy na sběr dešťové vody a následnou závlahu, semena zelí, mrkve, cibule a červené řepy. 100 žen, povětšinou samoživitelek, navíc obdrželo 53 ovcí a 47 koz. Dvě centra byla vybavena potřebami pro chov včel.

Poslední vzdělávací aktivity podpořené ze Skutečného dárku probíhají opět v Awase. Po dobré zkušenosti z minulosti Člověk v tísni pokračuje v podpoře vzdělávání v oblasti kožedělnictví. Společně s Polytechnickou školou v Hawasse a Technologickým centrem pomáhá 550 mladým studentům vzdělat se v tomto tradičním oboru. Z prostředků Skutečného dárku bylo zakoupeno 19 strojů na zpracování kůže.

Člověk v tísni v Etiopii 2015 | Skutečný dárekČlověk v tísni v Etiopii 2015 | Skutečný dárek

Člověk v tísni v Etiopii 2015 | Skutečný dárek

Člověk v tísni v Etiopii 2015 | Skutečný dárek

Člověk v tísni v Etiopii 2015 | Skutečný dárek

Člověk v tísni v Etiopii 2015 | Skutečný dárek