Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni v Etiopii (2014)

Rozdané dárky:

  • 100 ovcí, 310 000 sazenic lesních stromků, 108 včelínů, osivo a hnojivo pro 12 farmářských školicích středisek a 200 farmářů

  • lavice, stoly, židle a učebnice do školy v Sorge, sada pomůcek pro vyučování do 55 škol

  • pomoc s opravou 1 vodního vrtu, 10 nádrží na vodu, nářadí, 5 latrín, oprava školící místnosti ve středisku, materiál na stavbu protierozních zábran v korytech potoků, 5 kožedělných šicích strojů, 2 stroje na děrování kůže

Hrdý a nezávislý africký stát, který nikdy nebyl kolonií. Kolébka pěstování kávy. Země s tisíciletou historií a císaři odvozujícími svůj původ od Královny ze Sáby. Ale také jedna z nejchudších zemí kontinentu, místo, kde ještě na konci minulého století byly běžné hladomory a kde dodnes až polovina dětí na venkově nemá možnost chodit do školy. Člověk v tísni v Etiopii působí jedenáct let, dnes se také díky usilovné práci desítek našich místních zaměstnanců jedná o jednu z našich největších misí.

OBŽIVA

Podpora místního zemědělství a rozvoj včelařství

Kvůli populační explozi čelí Etiopie nedostatku půdy, na které jsou však závislé čtyři pětiny Etiopanů. Pomoc s rozvojem a zefektivněním zemědělství je proto klíčová. Od roku 2011 podporujeme tzv. farmářská školicí střediska. Ve střediscích se zdejší farmáři učí, jak správně obdělávat půdu, jaké plodiny pěstovat, případně jak používat hnojiva. V roce 2014 jsme pracovali ve 20 střediscích v okolí jihoetiopské Awassy a Alaby. Skutečný dárek střediskům dodal vybavení ve formě osiva, nářadí nebo potřebných hnojiv, pomohl s opravou jedné školicí místnosti nebo dodal cvičebnice pro praktické kurzy.

Díky podpoře dárců Skutečného dárku jsme letos pro lidi z vesnic v okolí farmářských středisek připravili kurzy včelařství. Bylo nebo do konce roku bude pořízeno celkem 39 včelínů se včelstvy a potřebným příslušenstvím. Během kurzů se místní dozvědí základy práce se včelami a budou motivováni k tomu, aby med začali produkovat také u sebe doma. Během následujících dvou let takto plánujeme zapojit až 1 500 lidí z okolních vesnic.

Zároveň jsme letos darovali 69 úlů kooperativě místních farmářů. Jedná se o lidi, kteří žijí v oblasti postižené erozí a kteří s námi spolupracují na programu ochrany vody a půdy v oblasti. Včelíny jsou pro ně odměnou za jejich nasazení a příležitostí, jak přilepšit rodinným rozpočtům.

Sázení stromků

V oblastech, kde působíme, jsou velkým problémem právě eroze a postupující odlesňování. Naše lesní školka v oblasti Shebedino letos vyprodukovala 310 000 sazenic 18 druhů lesních dřevin. S vydatnou pomocí místních dobrovolníků se tak podařilo opětovně zalesnit oblast o rozloze asi 7 ha. Vesnice v okolí se již proto nemusí bát, že každý větší déšť spláchne úrodu z jejich polí nebo vyplaví domy.

Zvířata jako zdroj obživy

Další významnou aktivitou byla podpora 100 velmi chudých venkovských žen žijících v oblasti kolem městečka Alaba. Jedná se o nejchudší z nejchudších, většinou ženy samoživitelky, které kromě malého políčka nemají jiný zdroj příjmů. Proto jsme každé ženě letos na podzim darovali jednu ovečku. Darovaná zvířata se stanou základem budoucího chovu. Jehňátka prodají na trhu, čímž vylepší své napjaté rodinné rozpočty.

Podpora kožedělnictví

Letos jsme opět podpořili odborné vzdělání v sektoru koželužství a kožedělnictví, jež patří vedle produkce kávy a výroby textilu k nejdůležitějším, ale velmi zanedbaným průmyslovým odvětvím v Etiopii. Díky dárcům Skutečného dárku jsme podpořili dvě kožedělná učiliště v Awasse celkem 7 stroji na zpracování výrobků z kůže. Vybavení do těchto dvou škol pomůže zlepšit praktické kurzy pro celkem 550 zdejších studentů.

VODA

Většina obyvatel na venkově je závislá na veřejných studnách nebo povrchových nádržích. Skutečný dárek proto podpořil opravu vodního zdroje Woteta poblíž Alaby. Na tomto hlubinném vrtu je závislých téměř 12 000 lidí ze tří okolních obcí. Opětovné zprovoznění je plánováno na prosinec 2014. Je to dobrá zpráva pro všechny místní. Když vrt nefungoval, mnozí trávili každý den až osm hodin sháněním pitné vody pro své domácnosti.

V rámci spolupráce s farmářskými školicími středisky (viz výše) jsme na 10 z nich nainstalovali nádrže na sběr dešťové vody ze střechy, poskytnou jim drahocenný zdroj pitné vody. V pěti střediscích jsme postavili latríny. Abychom usnadnili zavlažování tréninkových políček, u osmi středisek jsme zajistili také vykopání povrchových nádrží na užitkovou vodu.

ŠKOLSTVÍ

Až polovina dětí na etiopském venkově nemá možnost získat ani základní vzdělání a končí tak negramotná a bez šance vymanit se ze začarovaného kruhu chudoby. Člověk v tísni proto na jihu Etiopie staví školy. Letos stavíme školu ve vesničce Sorge, která má nahradit zchátralou budovu, již nyní využívá téměř 1 200 dětí z okolních obcí. Slavnostně otevřena bude v příštím roce, ale už nyní jsme díky Skutečnému dárku mohli nakoupit 25 lavic pro jednu třídu, 7 stolů pro učitele nebo sadu učebnic.

Radost Skutečný dárek také udělal na dalších školách, se kterými Člověk v tísni dosud spolupracoval. Do celkem 55 z nich dodal sadu pomůcek pro vyučování.

 

Člověk v tísni v Etiopii 2014 | Skutečný dárek
Člověk v tísni v Etiopii 2014 | Skutečný dárek
Člověk v tísni v Etiopii 2014 | Skutečný dárek
Člověk v tísni v Etiopii 2014 | Skutečný dárek
Člověk v tísni v Etiopii 2014 | Skutečný dárek
Člověk v tísni v Etiopii 2014 | Skutečný dárek
Člověk v tísni v Etiopii 2014 | Skutečný dárek
Člověk v tísni v Etiopii 2014 | Skutečný dárek