Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni v Etiopii (2013)

Rozdané dárky:

  • 45 ovcí, 128 koz, 270 kuřat, 26 včelích úlů, 8 včelstev, ochranné oděvy pro včelaře, 2 osli s povozem, 1 chlév

  • 1 sklad osiva, materiál pro stavbu protierozních přehrad, materiál a vybavení pro lesní školky, vybavení centra pro výrobu briket a 250 briket, 50 úsporných kamen

  • 65 kg sazenic krmných rostlin pro 8 farmářských školicích center a 1 kooperativu farmářů, 3 tuny teffu a 10 tun pšenice pro 100 farmářů, 190 ks zemědělského náčiní pro 18 žen, podpora pěstování hub

  • 2 zádové postřikovače, 1 přístroj na řezání kůže, 7 šicích strojů na kůži, 1 vzduchový kompresor

Letos uběhlo deset let od založení mise Člověka v tísni v Etiopii, jedné z nejchudších zemí světa. Opravujeme zde studny, stavíme školy, bojujeme s odlesňováním a různými způsoby podporujeme obživu místních obyvatel.

V roce 2013 jsme díky dárcům Skutečného dárku podporovali vybavením a sazenicemi plodin 8 farmářských školicích center v okresech Alaba a Damboya na jihu země. Rozdávali jsme také hospodářská zvířata – celkem 45 ovcí, 128 koz a 270 kuřat a 2 oslíky s povozem. V rámci dlouhodobé snahy o zastavení deforestace jsme podpořili provoz lesní školky a stavbu protierozních přehrad. Díky našim dárcům jsme postavili celkem 26 včelích úlů.

OBŽIVA

oblast Sidama

Nárůst počtu obyvatel v Etiopii se negativně projevuje na stavu životního prostředí. Velkým problémem je především rapidně postupující odlesňování a degradace půdy.

Člověk v tísni se v oblasti Sidama na jihu Etiopie snaží pracovat s místními lidmi a motivovat je k udržitelnému nakládání s přírodními zdroji. V okrese Shebedino jsme založili a nyní spravujeme lesní školku. Ve školce pěstujeme celou řadu dřevin schopných zadržovat vodu a bránit erozi. Tyto dřeviny jsou používány k opětovnému zalesňování přilehlých oblastí. S obyvateli místních vesnic spolupracujeme na protierozních opatřeních, mezi něž patří například ochrana půdy proti přepásání dobytkem nebo stavba protierozních přehrad, které zabraňují odplavení úrodné půdy z krajiny. Podporujeme šetrné zdroje energie – výrobu a používání úsporných kamínek (tzv. gonzií), která šetří palivové dřevo, a výrobu briket z biomasy.

Díky dárcům Skutečného dárku jsme v roce 2013 podpořili lesní školku v Shebedinu a postavili jsme protierozní přehrady chránící půdu ve 2 vesnicích. Místním farmářům jsme jako odměnu za úspěšnou realizaci protierozních opatření darovali 45 ovcí spolu s jedním chlévem. Podpořili jsme také stavbu 1 skladu osiva, díky kterému mohou místní farmáři lépe uchovávat svoji úrodu.

Díky Skutečnému dárku jsme vybavili také centrum na výrobu briket z biomasy a podpořili skupinu hrnčířů vyrábějících úsporná kamínka. Aby členové družstev mohli své výrobky (brikety a kamínka) prodávat na místním trhu, dostaly od nás oba spolky jednoho oslíka s povozem.

V rámci propagace těchto ekologicky šetrných výrobků jsme rozdali celkem 50 úsporných kamínek spolu s 250 briketami chudým lidem ve 3 vesnicích. V neposlední řadě jsme v této oblasti podpořili rozvoj včelařství. Díky Skutečnému dárku jsme do dvou zemědělských družstev dodali 18 včelích úlů.

oblast Alaba

V oblasti kolem jihoetiopského městečka Alaba se 90 % obyvatel živí zemědělstvím. Používané metody jsou však často velmi neefektivní a zastaralé. Člověk v tísni podporuje místní vládu v zakládání školicích farmářských center, která poskytují farmářům praktická školení o šetrném zemědělství a učí je využívat moderní technologie. V okresech Alaba a Damboya podporujeme 8 z nich. V roce 2013 jsme díky dárcům Skutečného dárku mohli do farmářských center dodat sazenice ovocných stromků a 65 kg sazenic krmných rostlin. Poskytli jsme také 2 postřikovače.

100 farmářů od nás dostalo semena teffu a pšenice. Podpořili jsme také ženy z nejchudších farmářských rodin. 74 z nich od nás dostalo celkem 270 kuřat, dalších 32 žen obdrželo celkem 128 koz a 18 dalších dostalo sadu zemědělského načiní.

V rámci školicího farmářského střediska ve vesnici Hego jsme postavili 8 úlů včetně potřebného příslušenství a dodali do nich včelstva. Budou sloužit k zaškolení místních farmářů a rozvoji včelařství v oblasti.

Kožedělná výroba

Letos jsme opět podpořili odborné vzdělání v sektoru koželužnictví a kožedělnictví, jež patří vedle produkce kávy a výroby textilu k nejdůležitějším a také velmi zanedbaným průmyslovým odvětvím v Etiopii. Díky dárcům Skutečného dárku jsme podpořili Střední odbornou školu TVET v Awasse a Addis Abebě 1 přístrojem na řezání kůže, 7 šicími stroji na kůži a 1 vzduchovým kompresorem.

Člověk v tísni v Etiopii 2013 | Skutečný dárek
Člověk v tísni v Etiopii 2013 | Skutečný dárek
Člověk v tísni v Etiopii 2013 | Skutečný dárek
Člověk v tísni v Etiopii 2013 | Skutečný dárek
Člověk v tísni v Etiopii 2013 | Skutečný dárek
Člověk v tísni v Etiopii 2013 | Skutečný dárek
Člověk v tísni v Etiopii 2013 | Skutečný dárek