Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni v Etiopii

Rozdané dárky: 2 150 koz, 130 ovcí, 200 kuřat, 1 kráva, kurníky, ovčíny, kravíny, 30 včelích úlů, semena a květináčky na sazenice, osivo pro 12 vesnic, 2 vodní čerpadla pro 3 000 rodin, vybavení farmářského centra, zemědělské nářadí pro asi 300 farmářů a jednu školu, 19 skupinových školení o bioplynu a nákup vybavení, materiál na výrobu kamen, podpora 19 místních hrnčířů, 3 kožedělné přístroje

V Etiopii se snažíme již od roku 2003 zlepšovat živobytí místního venkovského obyvatelstva tak, aby to bylo dlouhodobě prospěšné i pro místní krajinu. V oblasti Miyo, etiopském státu Oromie při hranicích s Keňou, jsme letos ze Skutečného dárku rozdali 2 150 koz celkem 215 chudým zemědělským rodinám. V zóně Sidama a okrese Alaba a Demboya jsme podpořili místní drobné farmáře hned několika způsoby. V Addis Abebě jsme dále podpořili odborné vzdělání v sektoru koželužnictví a kožedělnictví.

OBŽIVA

Myio

Jižní a jihovýchodní Etiopii postihla v roce 2011 katastrofální sucha, a to zejména oblasti podél somálské a keňské hranice. Místní obyvatelé a jejich stáda trpěli velkým nedostatkem vody. Největším problémem těchto oblastí byl dramatický úbytek pastvy, v jehož důsledku došlo na jaře loňského roku k hromadnému úhynu hospodářských zvířat o 60-95 %. Majitelé stád se dopad situace snažili mírnit porážkou a prodejem zvířat, bohužel však, vzhledem k rozsahu sucha a propadu cen masa, tato snaha vyzněla naprázdno.

Místní rodiny přišly nejen o pravidelný přísun potravin, ale zároveň se zhroutil jejich jediný zdroj příjmu z prodeje hospodářských zvířat. Množství obětí sucha v Etiopii, tj. lidí, kteří důsledkem této katastrofy přišli o svůj základní zdroj obživy a stali se závislí na potravinové pomoci, se odhaduje na 4,5 miliónu osob.

Člověk v tísni (za podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR) v tomto roce rozdal více než 5 000 koz. Přímo ze Skutečných dárků bylo pořízeno 2 150 koz. Všechna zvířata byla očkována proti nejčastějším chorobám a značkována. Na jednu rodinu připadlo 10 koz.

Sidama

V zóně Sidama v Regionu Jižních národů místní obyvatelé dlouhodobě nadměrně spotřebovávají palivové dřevo, rozšiřují pastviny a vyčerpávají půdu. Člověk v tísni se proto snaží rozšířit možnosti místní obživy tak, aby to bylo dlouhodobě únosné pro samotné farmáře i pro místní krajinu. Součástí našich snah je například opětovné zalesňování oblastí, zavádění jednoduchých technologií na výrobu obnovitelných zdrojů energie, využívání úsporných kamen a solárních sušiček.

Místním velmi chudým farmářům v malých zemědělských družstvech pomáháme zajistit pravidelný zdroj příjmu. Ze Skutečného dárku jsme jim letos darovali semena, zemědělské náčiní pro obdělávání jejich malých políček, ovce či kuřata. Poskytli jsme školení o alternativních zdrojích energie a rozdali potřebné vybavení a náčiní na její výrobu.

Místní lidé si pomoci velmi váží. Mají spočítané, že když darovanou ovci příští rok prodají, koupí si za ni hned dvě či tři nové. Kozy, o které se celý rok starali, letos prodávají někdy i za trojnásobek původní ceny. Lidé používající jednoduchá keramická úsporná kamínka ušetří za nákup palivového dřeva a ženy jsou chráněné před škodlivými spodinami z jeho spalování.

Alaba

V okrese Alaba a Demboya je na zemědělství závislých až 90 % obyvatelstva. Zemědělství je však i zde velmi neefektivní a zastaralé. Zvyšuje se počet lidí, kteří hladoví či nemají dostatečně různorodou stravu, k čemuž přispívá také stále extrémnější počasí a růst populace. Člověk v tísni podporuje místní vládu v zakládání školících farmářských center, která poskytují farmářům praktická školení o šetrném zemědělství a učí je využívat moderní technologie. Letos jsme, díky našim dárcům, vybavili jedno takové školící centrum. Velmi chudým farmářům, kteří by si jinak nemohli sami zlepšit obživu pro své rodiny, jsme rozdali hospodářská zvířata, semena a nářadí. Farmáři, kterým jsme takto pomáhali loni, se radují ze zvýšených výnosů. Rodinám se zlepšila strava a čím dál více místních lidí má zájem se poučit a pěstovat i chovat zvířata efektivněji a šetrněji k místnímu prostředí. Díky instalovanému vodnímu čerpadlu může 1 500 místních rodin pít nezávadnou vodu.

Kožedělná výroba

Také letos jsme podpořili odborné vzdělání v sektoru koželužnictví a kožedělnictví, jež patří vedle produkce kávy a výroby textilu k nejdůležitějším a také velmi zanedbaným průmyslovým odvětvím v Etiopii.

Člověk v tísni v Etiopii 2012 | Skutečný dárek
Člověk v tísni v Etiopii 2012 | Skutečný dárek
Člověk v tísni v Etiopii 2012 | Skutečný dárek
Člověk v tísni v Etiopii 2012 | Skutečný dárek
Člověk v tísni v Etiopii 2012 | Skutečný dárek
Člověk v tísni v Etiopii 2012 | Skutečný dárek
Člověk v tísni v Etiopii 2012 | Skutečný dárek