Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni v České republice (2015)

Novinkou s velkým očekáváním se loni staly dárky na podporu projektů Člověka v tísni na území České republiky. O tom, že zaujaly, svědčí i 2 378 prodaných certifikátů.

 

 

Doučování a předškolní výchova

Jsou děti, které nechodí do školky, neabsolvují žádné předškolní vzdělání. Neznají pohádky a písničky, mají omezenou slovní zásobu, neumí držet tužku. Jejich rodiče jim nejsou schopni dát odpovídající péči a připravit je na vstup na základní školu. Nákupem nového darovacího certifikátu První krůčky do školy mohou dárci od letošních Vánoc umožnit vybranému dítěti absolvovat jeden rok předškolní výchovy v předškolním klubu Člověka v tísni. Pod vedením zkušených pracovnic se bude učit barvy, základy psaní a počítání, rozeznávat správně tvary nebo se zdokonalovat v češtině. To vše mu pomůže při přípravě na nástup do normální základní školy. Bez naší pomoci by nejspíše skončilo toto zcela zdravé a normální dítě v tzv. škole praktické, dříve zvláštní. A to jen proto, že jeho rodiče ho nebyli schopni podpořit. V šesti letech by se rozhodlo o tom, že v dospělosti nejspíše nesežene práci. A to my nechceme a proto dětem pomáháme.

 

Díky certifikátu Měsíc doučování podporujeme individuální a skupinové doučování znevýhodněných dětí v rámci deseti regionálních poboček. Dětem ze sociálně slabých rodin pomáháme i úspěšně zvládnout základní školu. Našich 330 dobrovolníků aktuálně pomáhá 264 dětem. Důležité je, že dětem nejen pomáhají s přípravou do školy, ale zároveň fungují jako spojka mezi rodinou a školou. Přesvědčit rodiče, že mají svoje děti v učení podporovat, je totiž mnohdy stejně důležité jako čas strávený doučováním. Naším cílem je, aby děti uspěly na základní škole a pokračovaly dále ve vzdělávání. To mimo jiné významně zvýší jejich šance získat v dospělosti zaměstnání.

Díky certifikátu První knížka bylo pořízeno 384 knížek, které dostaly děti z doučování i klubů na konci školního roku jako odměnu za celoroční práci a motivaci ke čtení a dalšímu učení.

 

Jeden svět na školách

Moderní technologie se rychle mění a s nimi i svět médií. Učitelé často cítí, že jejich žáci mají náskok a vyznají se ve světě sociálních sítí lépe než oni. Chybí jim vhodné výukové materiály i samotné základní znalosti, které by měli žákům předávat.

Díky skutečným dárkům jsme se letos mohli intenzivněji věnovat tématu mediální výchovy. Pro učitele základních a středních škol z celé České republiky jsme připravili 5 nových audiovizuálních lekcí, které jim pomohou naučit žáky vyznat se v dnešním mediálním světě. Na portálu JSNS.CZ, kde jsou lekce přístupné, je doposud zhlédlo přes 3 800 registrovaných učitelů. Každá lekce se skládá z AV materiálu, aktivit do hodin a otázek a odpovědí.

 

Výuka s pomocí filmu a připravených aktivit je pro učitele jednoduchá – díky detailnímu postupu a tipům z praxe od ostatních učitelů nevyžaduje velkou přípravu a zároveň je poutavá pro žáky. Ti získávají znalosti nenásilnou a atraktivní formou. Témata představená ve filmech vnímají v souvislostech a dále o nich přemýšlejí. Díky autenticitě příběhů je pro žáky výuka emotivní a umožňuje snazší zapojení i těch méně aktivních.

 

Hvězdná učitelka

V rámci projektu Varianty Člověk v tísni pořádá školení a kurzy pro učitele, kteří mají chuť na sobě pracovat, vyvíjet se a rozumět měnícímu se světu. A to ať se jedná o jednotlivce nebo celé sbory. Pokoušíme se najít témata školám na míru a také možnou návaznost do budoucna. V roce 2015 tak probíhaly kurzy a workshopy na obecná témata jako Asistent pedagoga v současné škole, Principy nezraňující komunikace ve škole, Komunikace školy s rodiči, tak i celkem odborné semináře jako Vliv odlišného mateřského jazyka na školní úspěšnost žáků. Díky prostředkům ze skutečného dárku jsme mohli realizovat kurzy na mateřských i základních školách, kterých se zúčastnilo celkem 115 pedagogických pracovníků.

 

 

Člověk v tísni v České republice 2015 | Skutečný dárekČlověk v tísni v České republice 2015 | Skutečný dárekČlověk v tísni v České republice 2015 | Skutečný dárekČlověk v tísni v České republice 2015 | Skutečný dárekČlověk v tísni v České republice 2015 | Skutečný dárekČlověk v tísni v České republice 2015 | Skutečný dárek