Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni v Angole

Rozdané dárky: 99 koz, 18 tabulí a další didaktické pomůcky pro 38 učitelů, 676 záchodových stupátek

V Angole v okresu Kuemba Člověk v tísni zakládá výukové zemědělské plochy a chovy hospodářských zvířat přímo v místních komunitách tak, aby lidé vše viděli a mohli si vyzkoušet v praxi.

Podporujeme zde také základní školy a osvětové programy pro učitele a žáky. Protože v naší oblasti pomoci jsou stejně jako v celé Angole tristní podmínky sanitace, letos jsme také díky našim dárcům rozdali 676 hygienických záchodových stupátek lidem v 11 vesnicích.

OBŽIVA

Místní drobné zemědělce podporují zkušení školitelé. V chudém a válkou stále velmi postiženém regionu se snažíme rozvinout místní zemědělství a chovatelství a podpořit nefungující trh.

Nedostatek zemědělského materiálu (semen, nářadí, hnojiv atd.) a zvířat je jednou z největších překážek rozvoje místního zemědělství. Farmářům proto také poskytujeme drobné půjčky na pořízení zemědělského náčiní.

Ze Skutečného dárku jsme letos rozdali celkem 99 koz nejaktivnějším účastníkům těchto programů.

ŠKOLSTVÍ

Ve stejném okrese provincie Bié podporujeme i vzdělávací a osvětové aktivity v základních školách, protože věříme, že vzdělání je klíčem k rozvoji. Pořádáme výukové lekce zaměřené na nejrůznější témata z oblasti společenské a občanské zodpovědnosti. Kampaně se letos účastnilo 38 učitelů základních škol v okrese Kuemba a ti zapojili celkem 1 145 žáků a 62 kantorů.

Na základě své účasti se učitelé zasloužili o získání Skutečného dárku – tabule, globusu, nástěnné mapy Afriky či Angoly a dalších didaktických pomůcek, které udělají výuku pro místní studenty mnohem zajímavější a zábavnější.

PITNÁ VODA

V Angole má přístup k pitné vodě v průměru jen 40 % obyvatel. V oblasti, ve které Člověk v tísni působí, je toto číslo pravděpodobně ještě nižší. Značně omezený je i přístup k sanitaci vody. Obyvatelé venkovských oblastí pro vodu zpravidla dochází stovky metrů k řece a pijí ji bez další úpravy. Letos jsme proto díky dárcům Skutečného dárku distribuovali 676 záchodových stupátek lidem v 11 vesnicích, které jsou zapojené do našeho osvětového programu a aktivně se podílí na zlepšení místní hygieny.

Člověk v tísni v Angole 2012 | Skutečný dárek
Člověk v tísni v Angole 2012 | Skutečný dárek
Člověk v tísni v Angole 2012 | Skutečný dárek
Člověk v tísni v Angole 2012 | Skutečný dárek
Člověk v tísni v Angole 2012 | Skutečný dárek
Člověk v tísni v Angole 2012 | Skutečný dárek