Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni v Angole (2014)

Rozdané dárky:

  • 220 kuřat, semena a sazenice pro 299 farmářů

  • 17 šicích strojů, nářadí pro 24 budoucích truhlářů, 867 knih pro pedagogická centra, učebnice a vybavení pro 11 škol, školní pomůcky 44 školákům a 6 učitelům

  • osvěta, na základě které si místní postavili již 6 000 latrín, 1 600 ks mýdla, 64 lavorů, 109 setů na mytí rukou, oprava vodních pump v 11 vesnicích

  • podpora 76 tradičních porodních asistentek, vyšetření pro 400 těhotných žen, seminář o správné péči o malé děti pro 500 žen

V Angole působí Člověk v tísni v provincii Bié, oblasti zdevastované občanskou válkou.

OBŽIVA

Dlouhodobě zde pracujeme s místními farmáři, kteří často kromě skromného políčka nemají žádnou možnost obživy. Letos se pod vedením našich školitelů učili novým zemědělským postupům, zkoušeli nové plodiny, hnojiva atd. Díky Skutečnému dárku jsme pak celkem 73 farmářům rozdali celkem 220 kuřat a dalších 299 dostalo semena a sazenice, např. mrkve, cibule nebo rajčata.

Zároveň lidem, kterým takto pomáháme, nabízíme také možnost přilepšit rodinným rozpočtům tak, že si osvojí nějaké řemeslo. Je to pro ně vítaná příležitost zbavit se závislosti na svém malém políčku. Na konci každého řemeslného kurzu jsme jeho absolventům nadělili jako dárek vybavení, které jim pomůže začít s vlastní živností. Letos jsme takto rozdali 17 šicích strojů nebo nářadí pro 24 budoucích truhlářů.

ŠKOLSTVÍ

Vzdělávací systém v Angole je v troskách – čtyři pětiny učitelů z venkovských škol nemají ani středoškolské vzdělání. Nedostatečné vzdělání učitelů na venkově má za nechtěný následek to, že třetina mladých Angolanů neumí číst a psát a je téměř běžné potkat žáka páté třídy, který přečte jediné slovo – a to své jméno.

Člověk v tísni se proto snaží pracovat s místními učiteli a motivovat je, aby navzájem více spolupracovali a především se společně vzdělávali. Za tímto účelem podporujeme pedagogická centra – místa, kde se mohou učitelé nejen vzájemně setkávat, ale kde mají k dispozici nejrůznější didaktické materiály nebo počítače.

Letos jsme do těchto „studoven pro učitele“ nově rozdali celkem 867 knih a učebnic. Do námi podporovaných center má přístup již zhruba 5 500 učitelů, což je téměř polovina všech kantorů v provincii. Knihy jim budou sloužit k načerpání nových znalostí a učitelé je použijí pro zkvalitnění hodin na svých školách.

Poskytli jsme také školní pomůcky a vybavení celkem 11 školám, s nimiž jsme během roku spolupracovali a společně s nimi se snažili o zvýšení kvality vyučování. V neposlední řadě jsme díky Skutečnému dárku mohli obdarovat celkem 64 školáků a 6 učitelů, s nimiž v rámci našich dalších vzdělávacích programů přímo spolupracujeme. Dostali nejrůznější školní pomůcky (atlasy, mapy, počítadla atd.).

VODA

Mezi nejčastější onemocnění v Angole patří ta, jejichž riziko lze výrazně snížit dodržováním základních hygienických návyků a zlepšením přístupu k pitné vodě. Člověk v tísni proto již několik let pořádá v desítkách angolských vesnic osvětu a vysvětluje místním, jak může praktikování základních hygienických návyků výrazně zlepšit zdraví jejich rodin. V důsledku této naší práce si zdejší lidé postavili již více než 6 000 latrín, téměř dvakrát tolik lidí si podle průzkumu myje ruce mýdlem a o 60 % klesl výskyt nemocí přenášených kontaminovanou vodou. Abychom tento trend dále podpořili, rozdali jsme nejaktivnějším lidem z vesnic a 4 místním školám celkem 1 600 kusů mýdla, 64 lavorů nebo 109 setů na mytí rukou.

V jedenácti vesnicích, s nimiž spolupracujeme, jsme zkontrolovali a případně opravili místní vodní pumpy.

ZDRAVÍ

Angola je známá pochmurnou statistikou – je jednou ze zemí, kde při porodu umírá nejvíce žen a novorozenců. Navíc méně než 40 % budoucích matek vyhledá během těhotenství jakoukoliv lékařskou péči. Klíčovou roli, zejména na angolském venkově, tak hrají tradiční porodní asistentky, lidově bychom je označili jako porodní báby.

Práce porodních asistentek je náročná – vedle porodů se věnují i péči o další matky, které již porodily nebo se na porod teprve chystají. Angolská vláda jejich práci nepodporuje – kromě toho, že za svoji práci nedostávají žádný plat, si musí navíc veškeré vybavení pořizovat samy. Největším problémem je však to, že porodní báby často nikdy neabsolvovaly nic, co by byť vzdáleně připomínalo zdravotnický výcvik.

Člověk v tísni proto letos začal pomáhat celkem 159 tradičním porodním asistentkám. Díky podpoře dárců Skutečného dárku jsme 76 z nich poskytli třídenní školení, kde se dozvěděly, jak co nejlépe zajistit bezpečný porod. Učily se zde například, že by stejnou žiletku rozhodně neměly používat u více porodů, měly by vždy dbát na důslednou hygienu a své vybavení sterilizovat alkoholem. Porodním asistentkám jsme rovněž rozdávali vybavení potřebné pro jejich práci. Díky Skutečnému dárku také bylo možné každý týden uskutečňovat výjezd naší mobilní ordinace do odlehlých vesnic a provádět zde zdravotní prohlídky těhotných žen. Pravidelně takto navštěvujeme 4 komunity a během roku jsme vyšetřili zhruba 400 místních žen.

Zdraví novorozených dětí je dalším z témat, kterými se v Angole intenzivně zabýváme, už jenom proto, že zde umírá nejvíce dětí do 5 let věku na světě, často na nemoci spojené s podvýživou. Není to však dáno nedostatkem potravin, ale mnohem častěji nedostatečnou znalostí rodičů, jak svým potomkům zajistit nutričně bohatou stravu. Letos jsme proto na 6 školách zorganizovali přednášky pro rodiče, děti i učitele, kterých se účastnilo 500 lidí, převážně žen. Vysvětlili jsme jim základy zdravé výživy pro jejich děti, jaké dostupné místní suroviny k ní mohou využívat, jak dbát na hygienu během přípravy pokrmů, jak čistit vodu nebo jak poznat, když jejich dítě vykazuje známky podvýživy.

Člověk v tísní v Angole 2014 | Skutečný dárek
Člověk v tísní v Angole 2014 | Skutečný dárek
Člověk v tísní v Angole 2014 | Skutečný dárek
Člověk v tísní v Angole 2014 | Skutečný dárek
Člověk v tísní v Angole 2014 | Skutečný dárek
Člověk v tísní v Angole 2014 | Skutečný dárek
Člověk v tísní v Angole 2014 | Skutečný dárek
Člověk v tísní v Angole 2014 | Skutečný dárek