Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Člověk v tísni, o.p.s.

Sázet stromy pro zemi, která nás živí

V Afghánistánu se většina lidí živí zemědělstvím, chovem dobytka a pastevectvím. Chudí lidé ovšem nejsou schopní přírodu chránit a obnovovat tak dobře, jak by bylo potřeba.

Člověk v tísni pořádá na toto téma s vybranými představiteli místních komunit intenzivní školení a společné diskuze. Řeší se například ochrana pastvin, voda na zavlažování a preventivní opatření před povodněmi nebo také budování školky pro pěstování sazenic.

Díky příspěvkům ze Skutečného dárku jsme v první polovině tohoto roku rozdali ve dvaceti vesnicích v jižní části provincie Balch tři druhy sazenic – jabloně, ruské vrby a borovice. Tyto stromy pomohou chránit pastviny a zemědělskou půdu před erozí a v některých případech i obytné domy před sezónními povodněmi a následnými sesuvy půdy.

Stromy jsme vysázeli například ve vesnicích Omakai Afghania a Omakai Uzbekia, mezi kterými každé jaro protéká rozvodněná řeka a ničí farmářům pole.

Během distribucí sazenic se nám svěřil 76-letý farmář Baba Arama: „Povodně jsou v této oblasti velmi časté a vedou k erozi půdy, která ničí naše domy, pole, pastviny a způsobuje další problémy. Já mám 9 dětí a 18 vnoučat a nikdy jsem neměl dost peněz, abych tomu mohl nějak zabránit. Teď ale mohu použít darované stromky k tomu, abych vysázel ochrannou zeď před vodou, která nám každý rok odplavuje úrodnou půdu, co nás živí.”

Sázet stromy pro zemi, která nás živí | Skutečný dárek
Roubování darovaných stromků.

 

Sázet stromy pro zemi, která nás živí | Skutečný dárek
Vysazené stromky zabrání erozi.

 

Sázet stromy pro zemi, která nás živí | Skutečný dárek

 

Člověk v tísni v Afghánistánu

Distribuce sazenic financovaná ze Skutečného dárku probíhala jako součást tříletého projektu ke zlepšení managementu přírodních zdrojů v provincii Balch na severu Afghánistánu, kde Člověk v tísni dlouhodobě působí. Měla přispět k zabezpečení obživy chudých vesnických oblastí a tím ke zlepšení jejich životních podmínek. V rámci projektu jsme například v každé z podpořených vesnic iniciovali vytvoření odborné sítě farmářů (obdoba družstev), kteří lépe využijí znalosti a dovednosti získané v jednotlivých školeních. Celkově jsme díky podpoře českých dárců také rozdali 1320 sazenic ve dvaceti vesnicích. Ty místní farmáři zasázeli podle předem vytvořeného plánu do míst s největším rizikem eroze a zároveň tak, aby byly prospěšné celé komunitě.