Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Člověk v tísni, o.p.s.

Menstruace by neměla být tabu – nikde na světě!

 

Menstruace je přirozený a důležitý proces v životech žen, přesto je v mnohých komunitách v Angole tabu, často také kvůli nedostatku informací. Proto se snažíme zvýšit povědomí o tomto tématu i zlepšit hygienické podmínky ve školách i mimo ně.

Konec se stigmaty a předsudky  

Naše kolegyně Ludovina Nunda říká, že projekt poukázal na několik výzev spojených s menstruační hygienou, které přímo ovlivňují celé komunity. Mezi tyto výzvy patří například nedostatek adekvátních informací o menstruaci způsobený přetrvávajícími stereotypy. Jedním z nich je například názor, že je menstruace něco špinavého nebo ostudného. 

Skutečný dárek. Menstruace by neměla být tabu – nikde na světě!

„Před začátkem projektu jsem o menstruaci nevěděla nic. Dozvěděla jsem se, že bychom neměly mít vložky moc dlouho, protože to může způsobit infekce. Také už vím, že bych se během menstruace neměla koupat tam, kde je stojatá voda, protože tam mohou být bakterie,“ říká studentka Margarida Santos. 

Tisíce dívek nesmí během menstruace do školy 

Další z výzev byla absence dívek ve vyučování kvůli menstruaci. Ty dívky, které během těchto dnů do školy šly, často nemohly pro špatné hygienické podmínky používat záchody. Nedostatek informací ohledně menstruace přitom ohrožuje zdraví všech. „Stigmata a předsudky, které se pojí s menstruací, ovlivňují sebevědomí žen a dívek. Kvůli nim nemohou chodit do školy, což je limituje ve vzdělávání a následně v jejich možnostech,“ říká Ludovina. Neinformovanost a stále přetrvávající tabu ohledně menstruace tak posilují genderovou nerovnost.  

Inspirace pro každého 

Na projektu spolupracujeme s vládními institucemi, ženskými skupinami, organizacemi zabývajícími se menstruačním zdravím, rodiči a pečovateli, církvemi, učiteli a porodními asistentkami. Zapojení všech těchto stran je důležité, abychom mohli konečně vyvrátit mýty ohledně menstruace. 

Naše aktivity zahrnují například pořádání debat, kulatých stolů a workshopů jak ve školách, tak mimo ně. Naším cílem je vytvořit školní kluby pro studenty, kteří by se mezi svými vrstevníky aktivně podíleli na zvyšování povědomí o menstruaci a dalších věcech týkajících se sexuálního a reprodukčního zdraví. 

Projekt „Menstruační hygiena bez tabu – Moje zdraví, můj život“ podle Ludoviny významně přispěje k vyvrácení tabu, která se s menstruací pojí. Doufá také, že se z menstruace stane časem téma, o kterém se bude přirozeně mluvit v rodinách, školách, církvích a dalších institucích. 

„Díky aktivnímu zapojení různých stran a odhodlání k vyvrácení zaostalých názorů můžeme vytvořit budoucnost, ve které je menstruace vnímána přirozeně, s úctou a respektem. Tento projekt je důležitý krok tím správným směrem,“ říká.  

Ludovina si přeje dosáhnout toho, aby měly ženy a dívky relevantní informace ohledně menstruace a přístup k pomůckám, které jim menstruaci pomohou zvládnout. V neposlední řadě doufá, že už menstruace nebude pro dívky překážkou ve vzdělání nebo plnohodnotné účasti ve veřejném životě. 

Tabu ohledně menstruace se snažíme nabourat ve třech školách a doufáme, že tak oslovíme přes 3000 studentů. 

 

Angola