Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci
Člověk v tísni, o.p.s.

Matka někdy zapomínala odvést děti do školy, Markétka ale dokázala učení dohnat

Markétka měla s učením problém už v první třídě. Dělalo jí potíže čtení, psaní písmenek i počítání příkladů. V rodině bohužel žádnou oporu nenašla, nemá navíc ani prostor nebo klid na učení. Malý byt sdílí kromě matky a několika sourozenců i s prarodiči, tetou, strýcem a jejich dětmi. Matka se o děti příliš nestará, naopak Markétka musí někdy pečovat o mladší sourozence. Rodina byla sice v minulosti pod dohledem OSPOD, k výraznému zlepšení situace ale nedošlo.

Naštěstí Markétka našla cestu do nízkoprahového klubu, kde se jí ujaly naše pracovnice.  

Skutečný dárek. Matka někdy zapomínala odvést děti do školy, Markétka ale dokázala učení dohnat

Ve škole se Markétka od začátku prala s češtinou. S tou se jí snažila pomoci starší sestra, ta ale měla v učivu také mezery a na konci roku musela dokonce dělat reparát. Matka vše řešila jen tím, že Markétku poslala do nízkoprahového klubu Člověka v tísni a více se neangažovala. Markétka tak rychle začala zaostávat za svými spolužáky, k problémové češtině se přidala matematika. 

Markétka se nevzdávala a s učením bojovala dál 

V klubu naštěstí našla pochopení a podporu. Naše pracovnice se jí věnovaly, pomáhaly jí s úkoly a procvičovaly s ní naučenou látku. V klubu se ale objevovala s postupně čím dál větším množstvím domácích úkolů. Její matka si totiž ráda přispala a někdy děti zapomněla odvést do školy, Markétka tak musela veškerou práci dodělávat odpoledne. 

Vysvětlili jsme Markétce, jaká jsou rizika záškoláctví. Děvčátku bylo všechno jasné, ale s matčiným chováním bohužel nic dělat nemohla. I nadále chodila za našimi pracovnicemi, které s ní pracovaly na zlepšení známek i rozvoji řečových dovedností. Měla totiž velmi slabou slovní zásobu, za to ale „obohacenou” o celou řadu vulgárních výrazů.  

Díky Lepší škole pro všechny se Markétka mohla účastnit i různých zážitkových aktivit. Přišla například na přespávačku, kterou naše pracovnice připravily pro obzvlášť snaživé děti. Během večera si společně uvařily jídlo, prošly stezku odvahy, promítly si film, vyluštily šifry a hledaly poklad. 

Společné úsilí se nakonec vyplatilo a Markétka se ve škole výrazně zlepšila. Kromě jedniček a dvojek si sice na vysvědčení odnesla i trojky a jednu čtyřku, ale odvrátila hrozící propadnutí a úspěšně postoupila do druhé třídy a to je s ohledem na její rodinné zázemí velký úspěch!