Přeskočit na kategorie produktů Přeskočit na košík Přeskočit na navigaci

Úvod

Člověk v tísni, o.p.s. Menu

Člověk v tísni v České republice (2016)

  • více než 300 dobrovolníků
  • přes 480 doučovaných dětí
  • 19 seminářů pro učitele a pedagogické pracovníky
  • 5 nových audiovizálních lekcí pro víc jak 3 500 učitelů

Skutečné dárky pro Českou republiku fungují teprve dva roky, ale dětem, rodinám a učitelům doma pomáháme už 15 let. Doučujeme děti ze sociálně ohrožených rodin a staráme se o ně v předškolních klubech. Učíme učitele pracovat s nadanými i hendikepovanými dětmi. Chceme, aby žáky uměli naučit nejen si něco zapamatovat, ale hlavně rozvíjet svoje schopnosti a chápat svět v souvislostech.


HVĚZDNÁ UČITELKA


Díky Skutečnému dárku jsme pro učitele základních a středních škol z celé České republiky připravili 5 nových audiovizuálních lekcí, které jim pomohou naučit žáky vyznat se v dnešním mediálním světě. Tyto a dalších 207 lekcí mohou využívat všichni učitelé registrovaní na portálu jsns.cz, kterých je momentálně přes 3 500.

 

K mediální výchově jsme pro vyučující uspořádali také cyklus seminářů. Mohli si na nich vyzkoušet jednotlivé aktivity do hodin a na vlastní kůži tak poznat, jak se budou cítit jejich žáci při práci s lekcemi. Součástí seminářů byly také debaty s odborníky, které vyučujícím pomáhají lépe se vyznat v tématu. Díky tomu je pak pro ně výuka jednodušší a nemusí se stresovat případnými dotazy žáků.

 

Poskytujeme také rozšiřující vzdělávácí semináře pro učitele po celé ČR. Díky Skutečnému dárku jsme jich zrealizovali celkem 16, buď přímo na školách, nebo pro širokou pedagogickou veřejnost. Snažíme se poutavě informovat o složitých tématech dnešního světa. Pomáháme např. objasnit příčiny poruch pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) a metody práce s jinakostí ve třídě a školní družině. Ukazujeme možnosti práce s různorodým kolektivem dětí a pochopení partnerské komunikace mezi školou, rodiči, učiteli a žáky navzájem.


DOUČOVÁNÍ A PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVA


Doučování pomáhá znevýhodněným dětem překonat obtíže ve škole. Zlepšuje školní výsledky dětí a předchází předčasnému ukončení školní docházky. V jeho rámci se do mimoškolní přípravy i zapojují i rodiče dětí, kteří se učí, jak mohou s doučováním sami pomoci. Díky Skutečnému dárku jsme mohli nakoupit dětem zapojených do doučování nebo předkolních klubů knížky. Děti je dostaly jako odměnu na konci školního roku nebo dostanou k letošním Vánocům. Dětem jsme také pořídili potřebné učebnice a pomůcky: mapy, cvičné texty, jazyková pexesa, pracovní listy, obálky, záložky, výtvarné potřeby, deskové hry, šipky, míčky ad. Knížky rozvíjejí čtenářskou gramotnost nejen u dětí, ale i u jejich rodin. Motivujeme je jimi ke čtení, můžou je využívat nejen během doučování či v klubech, ale i doma.

Naše práce by nebyla možná bez našich dobrovolníků. Za letošní rok děti doučovalo více než 300 dobrovolníků. Velmi často musí dobrovolníci za dětmi dojíždět. Spousta z nich jsou studenti a všichni doučují bezplatně a ve svém volném čase. Ze Skutečného dárku jsme jim proto hradili cestovné, aby se mohli za potřebnými dětmi dostat.

PŘÍMÁ PODPORA MNOHDY NESTAČÍ – působíme systémově na vzdělávací systém

Letos jsme díky Skutečnému dárku jsme se také mohli věnovat více systémové práci. Přímá podpora dětí a učitelů mnohdy nestačí. Snažíme se pracovat na systémových změnách na místní úrovni. Naši jednotliví pracovníci působí v roli lokálních konzultantů pro oblast vzdělávání. Podporují činnost tzv. pracovních skupin, jejichž vznik jsme ve městech, kde působíme, iniciovali. Zároveň pracují společně s relevantními partnery, kteří ovlivňují vzdělávání v daném místě.